KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Arkæologi og bibelvidenskab

Kursusindhold

Teksterne i GT og NT er skrevet og tænkt i et kulturelt, intellektuelt og emotionelt univers bestemt af den antikke Middelhavsverden. Helt konkret er teksternes verden også et bestemt geografisk og fysisk rum, som arkæologien kan være med til at åbne vore øjne for: Hvordan blev der levet, arbejdet, spist, sovet osv i den verden, bibelteksterne afspejler?

Arkæologiske undersøgelser har spillet en vigtig rolle i bibelvidenskaben – men ført til vidt forskellige tolkninger. Dette kernefagskursus vil fokusere på de indsigter, arkæologien kan bidrage med, og på de problemer, det rejser, når arkæologi og tekststudier bringes i indbyrdes dialog.

 

”Arkæologi og bibelvidenskab” afholdes som et fælles kernefagskursus for GT og NT – dvs man kan tage kurset enten som et NT- eller som et GT-kernefag.

 

Kurset afholdes i samarbejde af Matthew Larsen, NT, Jesper Høgenhaven, GT, og Niels Bargfeldt, der er postdoc med baggrund i arkæologi.

 

The texts of the OT and NT were conceived within a cultural, intellectual, and religious universe characteristic of the ancient Mediterranean realm. The world of these texts is tied to a geographical and physical space which we can explore through archaeological research. How did people of the biblical world experience living, working, eating, sleeping, etc?

Archaeology has played an important role on biblical scholarship – but led to very different interpretations. This course will focus on the insights provided by archaeology, as well as the problems arising from a dialogue between text studies and archaeological investigations.

Engelsk titel

Archaeology and Biblical Scholarship

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Foreløbig litteraturliste:

J.J. Ahn, Exile as Forced Migration. A Sociological, Literary, Theological Approach on the Displacement and Resettlement of the Southern Kingdom of Judah. Berlin 2011.

T. Alstola, Judeans in Babylonia: A Study of Deportees in the Sixth and Fifth Centuries BCE. Leiden 2020.

M.D. Carroll R., The Bible and Borders. Hearing God’s Word on Immigration. Grand Rapids 2020.

J. Middlemas, The Templeless Age. An Introduction to the History, Literature, and Theology of the “Exile”. Louisville 2007.

P.C. Phan (red.), Christian Theology in the Age of Migration. London 2020.

F. Poulsen, Josef og brødrene. En lille bog om det store familiedrama i Første Mosebog. København 2022.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang er i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jesper Høgenhaven   (2-79774f83747e7b3d7a843d737a)
 • Matthew David Larsen   (3-7d747c5084757f7c3e7b853e747b)
 • Niels Bargfeldt   (3-7e72845084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Niels Bargfeldt
Jesper Høgenhavn
Matthew D Larsen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students