Valgfag: Kirke- og teologihistorie: Kilder til inspiration: Arven fra oldkirkens liturgi og musik

Kursusindhold

Kurset vil give et første indblik i liturgiske traditioner, der har rødder i oldkirken, og lægge op til diskussion af emner som tradition og fornyelse. Kurset kan ses som en historisk perspektivering af det liturgiarbejde, der er sat i gang i folkekirken 2022-2030.

 

Der gives indledningsvis en oversigt over liturgi og musik i de græske, latinske, syriske, etiopiske, armenske og georgiske traditioner. Herefter vil vi fokusere på især den byzantinske ritus, dens liturgi og hymnografi samt de latinske riter, men deltagerne kan i samarbejde med underviserne frit vælge emne for opgaveskrivning inden for hele kursets emnekreds.

 

Kurset er bygget op som oversigtsforelæsninger efterfulgt af nedslag og workshops omkring udvalgte liturgiske kilder og/eller kirkemusiktraditioner, herunder byzantinsk musik og Romanos’ kontakier (6. årh.).

Engelsk titel

The History of Church History: The Liturgico-Musical Heritages of the Primitive Church

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFKH1U 

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).

Foreløbig litteraturliste:

 

Kilder:

 

Der opbygges en kildesamling af oldkirkelige hymner og liturgiske tekster i oversættelse og originaludgave i det elektroniske kursusrum (Absalon).

 

Eriksen, Uffe Holmsgaard (overs., indl. og kommentar): Romanos: Nattens sange. Fire kristne hymner (Frederiksberg: Eksistensen, 2023)

 

Sekundærlitteratur:

 

‘Gudstjenestens og Kirkehandlingernes Historie’, bd. 1 af Jørgen Kærgård og Peter Weincke, Liturgi, Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger, bd. 1-3 (Frederiksberg: Eksistensen, 2022)

 

Oversigtsartikel: Troelsgård, Christian: ‘Orthodox Christianity, Music’, i Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online. red. / Constance M. Furey m.fl. (Berlin: De Gruyter, 2023)

Herudover vil litteraturen blive valgt individuelt med henblik på de emner, de studerende vælger at skrive opgave om.

Se studieordningen

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKHVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36.
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sven Rune Havsteen   (3-6d667b45796a747133707a336970)
Underviser

Christian Troelsgaard
Uffe Holmsgaard-Eriksen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students