KA Kernefag - Det Gamle Testamentes Eksegese: Profeterne: Historie, litteratur, teologi

Kursusindhold

Profeterne spiller en væsentlig rolle i Det Gamle Testamente. Dette kursus giver et overblik over forskellige profetfigurer og over det mangfoldige tekstmateriale og omfatter en nærlæsning af centrale tekstpassager.

 

Kurset vil dække forskellige emner som profeti og divination som religionshistoriske fænomener i oldtidens Mellemøsten; og profeterne i den fortællende litteratur (fx Samuel, Elias, Hulda) samt skriftprofetismen som genre, herunder litterære strukturer og virkemidler som metaforer og ordspil (fx Amos’ Bog). Endelig vil vi arbejde med en række teologiske emner som dom-frelse, eksil og hjemvendelse, social udskamning og genopbygning, visioner og håb, og spørgsmålet om profeternes betydning i kristen teologi.

 

Frederik Poulsen vil have hovedansvaret for undervisningen, mens forskere tilknyttet projektet ”Divergent Views of Diaspora in Ancient Judaism” vil medvirke som gæsteundervisere.

Engelsk titel

The Old Testament Prophets: History, Literature, Theology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2).

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 2-3 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

Der læses 30 sider fra Det Gamle Testamente (på hebraisk) fra bl.a. Mosebøgerne, Samuels- og Kongebøgerne samt udvalgte profetbøger (fx Esajas’ Bog, Ezekiels Bog og Amos’ Bog).

 

Foreløbig kursuslitteratur:

Jan Dietrich og Anne Katrine de Hemmer Gudme (red.), Gud og os. Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede (Bibelselskabets Forlag, 2021)

 

Carolyn J. Sharp: The Prophetic Literature (Abingdon Press, 2019)

 

Bibelkommentarer og artikler (via Absalon).

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Poulsen   (6-767b6a3c343643646f7870716c316e7831676e)
Underviser

Frederik Poulsen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students