BA-4. semester: Hebraisk 1

Kursusindhold

Der gives en indføring i bibelsk hebraisk, der sætter den studerende i stand til at arbejde med gammeltestamentlige tekster på grundsproget.

 

Læringsmål:

● Indgående kendskab til hebraisk grammatik, såvel morfologi som syntaks:

På grundlag af en lærebog og begyndergrammatik præsenteres de grundlæggende træk ved hebraiske ords former og sætningernes opbygning.

Man skal herved tilegne sig forudsætningerne for at analysere sætninger i en tekst fra det hebraiske Gamle Testamente.

 

● Kendskab til det centrale hebraiske ordforråd samt til redskaberne for tilegnelsen heraf.

Der læses til hver gang øvelsesstykker, som viser de grammatiske fænomener i brug, og i løbet af kurset introduceres brugen af en egentlig ordbog, lige som der orienteres om forskellige måder at træne ordforråd på.

Man bliver herved præsenteret for de hyppigste gloser i bibelsk hebraisk, og begynder opbygningen af et ordforråd.

 

● Evne til at læse gammeltestamentlige tekster, såvel prosa som poesi, på grundsproget.

I sidste del af semesteret påbegyndes læsningen af ubearbejdede tekster fra det hebraiske Gamle Testamente; disse tekster indgår i pensum til eksamen efter Hebraisk 2.

Man skal herved opnå øvelse i selvstændigt at læse en tekst fra det hebraiske Gamle Testamente, herunder at gøre kvalificeret brug af hjælpemidler som ordbog og grammatik.

 

Forberedelse:

På kursets første del må en del af forberedelsestiden bruges på at læse og forstå lærebogens/grammatikkens redegørelser for sprogets opbygning. Det kan være en hjælp til indlæringen af grammatiske fænomener, at man udformer sin egen ”minigrammatik” i et kladdehæfte, hvor man opstiller oversigter over bøjningsmønstre m.m. Den resterende del af forberedelsestiden anvendes på læsning af de tilhørende kortere øvelsesstykker. Har bør man også anvende tid til at lære de hyppigste gloser udenad.

 

Når der sidst på semesteret, efter at grammatikken er gennemgået, gås over til læsning af ubearbejdet bibeltekst, vil forberedelsestiden hovedsagelig skulle bruges til læsning af denne. Men man bør også tage tid til at notere, hvilke grammatiske fænomener, der volder én vanskeligheder, og som derfor bør repeteres, lige som der bør bruges tid på fortsat vedligeholdelse og udbygning af ordforrådet

 

Engelsk titel

Hebrew 1

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Flemming A.J. Nielsen, Bibelsk hebraisk grammatik – en indføring, Anis 2008

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve af 2 timers varighed
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 58
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAHE1BAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Gustaf Ehrensvärd   (3-7d75785084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Martin Ehrensvärd

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students