BA-6. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 2

Kursusindhold

Emne:

Dogmatikken behandler den kristne lære i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

DO 2 forudsætter DO 1, som har givet en indføring i faget gennem læsning af dogmatiske tekster og en moderne lærebog. I DO 2 læses folkekirkens bekendelsesskrifter og dogmatiske tekster fra oldkirken til i dag. Oldkirkens tekster repræsenterer både den østkirkelige og vestkirkelige tradition. Grundet det kulturelle nærhedsprincip lægges der særligt vægt på Luthers teologiske tekster fra 1500-tallet, og i nyere tid særligt på protestantisk teologi i det 19. og 20. århundrede.

 

Faglige mål og læringsformer:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • viden om sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition
 • viden om de læste teksters oprindelse, brug og senere fortolkninger
 • færdighed i anvendelsen af fagets terminologi
 • færdighed i anvendelse af fagets overordnede problemstillinger
 • færdigheder i loyal fremstilling, sammenligning og vurdering af dogmatiske tekster og positioner, samt færdighed til at diskutere deres relevans i en nutidig kontekst. 

 

Disse resultater opnås gennem en alsidig læringsproces, som kombinerer deltagernes præcise læsning af de dogmatiske tekster, samlet om teksternes struktur og bærende teologiske begreber, med aktiv deltagelse i undervisningen og med underviserens understøttende oversigtsforelæsninger med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner.  Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til reflekteret fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

 

Forberedelse:

Undervisningen forløber over 1 semester á 2 ugentlige dobbelttimer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 5-6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg (10 minutters) samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

 

Pensum og eksamen:

Pensum omfatter ca. 600 sider, omfattende folkekirkens bekendelsesskrifter læst på originalsproget (75 sider) med kommentar (ca. 200 sider) samt klassiske og moderne tekster til dogmatik med økumenisk teologi og religionsteologi, som hovedregel på originalsproget, læst på baggrund af oversigtslitteratur (ca. 325 sider). 

 

Litteratur:

Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet (red.): Teologiske Tekster (Aarhus Universitetsforlag 1992 el. sen).

Grane, Leif: Confessio Augustana, Gad/Anis, 1959 eller senere

Nørgaard-Højen, P.: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter - tekst og oversættelse, København: Anis, 2000/2001.

Deltagere bedes orientere sig om kursusplan og læsestof til første kursusgang i kursusrummet på Absalon i god tid.

 

 

Engelsk titel

Systematic Theology & Ecumenical Theology 2

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEADO2BAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Svinth-Værge Põder   (3-657271427667716e306d7730666d)
Underviser

NN

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students