BA-1. semester: Bibelkundskab

Kursusindhold

Der gives en oversigt over Bibelens tekstunivers gennem en indføring i centrale dele af Det Gamle Testamente samt i alle de nytestamentlige skrifter.

 

Læringsmål:

I løbet af kurset forventes den studerende at have erhvervet:

 • viden om skrifternes indhold, deres genrer samt deres litterære og historiske kontekst,
 • viden om skriftgruppernes særlige karakteristika (genre) og deres indbyrdes forskelle,
 • færdigheder i at orientere sig i Bibelen,
 • færdigheder i på et indledende niveau at sætte teksten i sammenhæng med historiske problemstillinger,
 • bevidsthed om fortolkningens historiske betingethed,
 • kompetencer til selvstændigt at inddrage denne viden og disse færdigheder i fagligt og tværfagligt arbejde i studiets videre forløb. 

 

Forberedelse:

Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Forud for hver tekstgennemgang lægges der en vejledning ud på Absalon, som kan fungere som støtte og guide til arbejdet med bibelteksterne. Eksamen består i en multiple-choice test. Som forberedelse til denne vil der indgå tests i undervisningen.

Engelsk titel

Introduction to the Bible

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Kursuslitteratur:

Studiebibelen, redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans J. Lundager Jensen, København: Bibelselskabet 2015 (eller senere).

 

Oxford Bible Atlas, ved Adrian Curtis, 4. udgave, Oxford: Oxford University Press, 2009 (eller senere).

 

Supplerende litteratur:

Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen (red.), Gads Bibelleksikon. København: Forlaget Gad, 2003.

 

Lisbet Kjær Müller og Mogens Müller, En bog om Bibelen. Den historiske bibel – Bibelens historie. Frederiksberg: Forlaget Eksistensen, 2016.

 

Geert Hallbäck, Det Nye Testamente – en lærebog. Frederiksberg: Forlaget Eksistensen, 2018.

 

Jesper Tang Nielsen, Møder med Gud. København: Bibelselskabets Forlag, 2021.

 

Bibelatlas, udarbejdet af John Strange, København: Bibelselskabets Forlag, 2013 (udsolgt fra forlaget).

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Prøveformsdetaljer
Prøven er en skriftlig stedprøve af en times varighed med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABIKBAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Studerende under §1a ordningen Link

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Poulsen   (3-76807f5084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Heike Omerzu, NN

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students