BA-8. semester: Praktisk Teologi

Kursusindhold

Kurset er en indføring i den praktiske teologis grundproblemer, begreber og arbejdsformer. Den praktiske teologi udforsker kristendommens praksis- og kommunikationsformer historisk og aktuelt, herunder særligt kirkekundskab, kirkesociologi, kirkeret, diakoni, mission, menighedsdannelse, embede, gudstjeneste, kirkelige handlinger, ritualer, homiletik, hymnologi og sjælesorg.

 

Undervisningsform

Ovennævnte områder belyses historisk, systematisk og empirisk. Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og kollokvier, samt fremlæggelse og diskussion af skriftlige studenteroplæg, der forbereder forløbets synopsis-eksamen. Ved semestrets begyndelse aftales datoer og form for fremlæggelser og responsdeltagelse.

 

Studenteraktivitet

1. Skriftlig aflevering og mundtlig præsentation af een synopsis per studerende i løbet af semesteret efterfulgt af diskussion med respondenter, medstuderende og undervisere.

2. Deltagelse som respondent på een synopsis per studerende i løbet af semesteret. Responsen består i kritisk og konstruktiv skriftlig kommentering (ca. ½ side) af medstuderendes synopsis-præsentationer. Responsen uploades på Absalon før undervisningen og uddybes mundtligt i undervisningen.

 

Eksamen

Forud for eksamen udarbejdes en synopsis på max 12.000 tegn, ca. 5 sider à 2400 enheder. (Se Studieordningen for nærmere bestemmelser for skriftlige opgavebesvarelser.) Synopsen danner grundlag for eksamen i hele pensum og udarbejdes i overensstemmelse med ét af de eksamensspørgsmål, som opgives på Absalon. En synopsis skal indeholde tese eller problemformulering, teori, metode, materiale-analyse, konklusion, perspektivering. Den skal være korfattet og præcist formuleret og historisk, systematisk og empirisk orienteret.

Synopsen afleveres på et nærmere fastsat tidspunkt. 

Ved den mundtlige eksamination begynder eksaminanden med en kort præsentation af synopsen. Herefter eksamineres der i pensum med udgangspunkt i synopsen og de praktisk teologiske problemstillinger og perspektiver, synopsen og præsentationen giver anledning til at diskutere. Ved den afsluttende karaktergivning vægtes både synopsen og den mundtlige præstation.

 

Forberedelse

Undervisningen består af to ugentlige dobbelttimer kl. 10-12 + 13-15. Til hver kursusdag regnes der med 8 timers forberedelse.

 

Kursuslitteratur

1000 sider fordelt på uddrag af Ny Praktisk Teologi (2018) af Hans Raun Iversen, uddrag af Harbsmeier &Iversen, Praktisk Teologi (1995), Ritualbogen samt tekster på Absalon.

 

Læringsmål

Det forventes, at den studerende opnår:

 • kendskab til kristendommens centrale praksis- og kommunikationsformer historisk og aktuelt
 • fortrolighed med teorier og metoder omkring det historiske, empiriske og systematisk teologiske arbejde, der kræves i den praktiske teologi
 • evne til identifikation, analyse og kritisk diskussion af praktisk-teologiske problemstillinger i et teologisk og historisk perspektiv
 • evne til formidling af praktisk-teologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt.
Engelsk titel

Practical Theology

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning og individuel vejledning

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave (synopsis) med mundtlig prøve på 30 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter- og sommereksamen

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 238
 • Eksamen
 • 126
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABAPTEU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Udbydes både i efteråret 2024 og foråret 2025
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marlene Ringgaard Lorensen   (3-7176704478697370326f7932686f)
Underviser

Efterår 2024:
Marlene Ringgaard Lorensen

Første undervisningsgang i uge 36

Forår 2025:
NN

Første undervisningsgang i uge 6

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students