BA Projektorienteret forløb og praktik

Kursusindhold

Et projektorienteret forløb eller et feltstudium er en praktik eller et feltophold, hvor du selv skaber kontakten til en arbejdsplads eller et sted og aftaler, hvordan opholdet skal forløbe. Inden du arrangerer dit forløb, skal du:

 • kontakte fakultetets praktikvejleder (lektor Anders Holm)
 • orientere dig om regler og rammer for forløbet på Studieinformation
 • tilmelde dig projektorienteret forløb eller feltarbejde i Selvbetjeningen i undervisningstilmeldingsperioden
 • få din aftale for projektorienteret forløb eller arbejdsplan for feltarbejde godkendt hos din vejleder


Et projektorienteret forløb i Danmark eller udlandet kan fx finde sted i:

 • større og mindre virksomheder
 • organisationer og NGO'er
 • kirker eller diagonale instistutioner
 • ambassader, EU-parlamentet og handelskontorer
 • som en del af en forskningsgruppe på et universitet


Oftest varer et ophold 3-6 måneder, men det er op til dig at aftale længden på opholdet med det pågældende praktiksted og vejleder.

Engelsk titel

Field practice & Internship

Uddannelse

BA Teologi projektorienteret forløb TTEABAFSTU

BA Teolofi praktikforløb TTEABAPFPU

Praktik & projektforløb

Se studieordning for Bachelor i teologi

Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Prøven er en skriftlig opgave, som ud over det indsamlede materiale skal bygge på relevant
litteratur i et omfang af 800-1.000 sider. Opgaven skal have et omfang af 19.200-24.000 tegn, dvs. 8-10 sider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 123
 • Total
 • 123

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABAFSTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
..
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Holm   (3-697077487c6d777436737d366c73)
Underviser

Anders Holm

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students