IRIS: Islamiske grundtekster

Kursusindhold

På kurset studeres centrale islamiske tekster og genrer i form af Koranen, hadith, sira (profetbiografi), fiqh (juridiske tekster) og tafsir (eksegetiske tekster).

Den studerende indføres i teksternes historiske kontekst, genretræk, fænomenologi, fortolkning og virkningshistorie. Teksterne studeres i dansk og engelsk oversættelse og med særligt henblik på deres interreligiøse forbindelser og problemstillinger i forhold til især jødedom og kristendom, men andre religioner inddrages også. Som en del af teksternes relationelle og abrahamiske liv inddrages også konflikt og sameksistens-forhold. Endelig inddrages deres eventuelle europæisk-vestlige reception og brug.

Engelsk titel

Islamic Core Texts

Uddannelse

Interreligiøse islamstudier

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere. 

Undervisningen vil primært bestå af forelæsninger, kollektive læsninger og drøftelser af primærtekster. Audiovisuelt materiale, gæsteforelæsninger, ekskursioner m.m. vil også indgå. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen, inkl. øvelser, mundtlige fremlæggelser og gruppearbejde.

Kursuslitteratur omfatter ved siden af primærlitteraturen et udvalg af sekundærlitteratur bestående af videnskabelige artikler, encyklopædiopslag, kapitler fra videnskabelige antologier og monografier og lignende. Litteraturen vil forefindes som tekstfiler på Absalon-platformen, KB eller som links. Som koran skal vi benytte Seyyed Hosein Nasr (red.), The Study Quran: A New Translation and Commentary (HarperOne)

Bestået BA
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TISKIGT02U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Undervisningen starter i uge 36
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Interreligiøse Islamstudier
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Hoffmann   (3-84787f5084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Thomas Hoffmann

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students