IRIS: Islamforskningens historie, teori og metode

Kursusindhold

Faget introducerer til islamforskningens historie, teorier og metoder fra før-moderne, tidligmoderne og senmoderne tid. Dette indbefatter såvel muslimske som jødiske og kristne kilder til islam. Der fokuseres på europæiske og vestlige kilder der inddrager systematisk refleksion over studiet af og mødet med islam og muslimer.

I tillæg til den forskningshistoriske komponent indgår studiet af islamforskningens teorier og metoder. 

Tekster læses i oversættelse på dansk eller engelsk.

Engelsk titel

The History, Theory, and Method of Islamic Studies

Uddannelse

Interreligiøse islamstudier

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere. 

Undervisningen vil primært bestå af forelæsninger, kollektive læsninger og drøftelser af primærtekster. Audiovisuelt materiale, gæsteforelæsninger, ekskursioner m.m. vil også indgå. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen, inkl. øvelser, mundtlige fremlæggelser og gruppearbejde.

Kursuslitteratur omfatter ved siden af primærlitteratur et udvalg af sekundærlitteratur bestående af monografier, videnskabelige artikler, encyklopædiopslag, kapitler fra videnskabelige antologier og monografier og lignende. Litteraturen vil forefindes som tekstfiler på Absalon-platformen, KB, som master på bibliotekshylden eller som links.

 

Den studerende bedes anskaffe tre grundbøger:

 • Rodinson, Maxine. Europe and the Mystique of Islam (London: I.B. Tauris, 2009)
 • Irwin, Robert. For lust of knowing: the orientalists and their enemies (London: Penguin, 2007). Findes også på dansk men er udsolgt af forlaget Af begær efter viden (Kbh.: Vandkunsten, 2007)
 • Bennett, Clinton. Studying Islam: The Critical Issues (London: Continuum, 2010)

Bestået BA
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TISKIFH01U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Undervisningen starter i uge 36
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Interreligiøse Islamstudier
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Valdemar Vinding   (3-767e7e487c6d777436737d366c73)
Underviser

Niels Valdemar Vinding

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students