Specialeforberedende kursus

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at forberede den studerende til eget fremtidigt arbejde med kandidatspecialet, herunder opøve den studerendes evner til at planlægge, udvikle, gennemføre og formidle et sundhedsfagligt forskningsprojekt.

Engelsk titel

Health research master thesis planning

Uddannelse

Obligatorisk kursus på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for hovedfaser og –elementer i planlægning og udførelse af et sundhedsfagligt forskningsprojekt
 • Redegøre for tidsstyringsredskaber og skriveteknikker
 • Redegøre for gældende regler for godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, herunder krav til databehandler- og samarbejdsaftaler
 • Redegøre for principperne bag god videnskabelig praksis/ansvarlig forskningspraksis


Færdigheder

 • Identificere mulige projektideer og vejledere
 • Præsentere projektideer og forskningsspørgsmål
 • Vurdere andres ideer og forskningsspørgsmål
 • Udarbejde en tidsplan og forholde sig til gennemførbarhed
 • Reflektere over projekt-/forskningsprocessen


Kompetencer

 • Selvstændigt at planlægge sit projekt
 • Selvstændigt at formidle projektidé (skriftligt og mundtligt)
 • Give og modtage feedback (peer review/fagfællebedømmelse/opponance) på andres projektidé (skriftligt og mundtligt)

Forelæsning og holdtimer

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kurset bestås gennem aktiv kursusdeltagelse, herunder aflevering af abstract/projektplan og deltagelse i peer-feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå bedømmelsen godkendt, skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for hovedfaser og –elementer i planlægning og udførelse af et sundhedsfagligt forskningsprojekt
 • Redegøre for tidsstyringsredskaber og skriveteknikker
 • Redegøre for gældende regler for godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, herunder krav til databehandler- og samarbejdsaftaler
 • Redegøre for principperne bag god videnskabelig praksis/ansvarlig forskningspraksis


Færdigheder

 • Identificere mulige projektideer og vejledere
 • Præsentere projektideer og forskningsspørgsmål
 • Vurdere andres ideer og forskningsspørgsmål
 • Udarbejde en tidsplan og forholde sig til gennemførbarhed
 • Reflektere over projekt-/​forskningsprocessen


Kompetencer

 • Selvstændigt at planlægge sit projekt
 • Selvstændigt at formidle projektidé (skriftligt og mundtligt)
 • Give og modtage feedback (peer review/​fagfællebedømmelse/​opponance) på andres projektidé (skriftligt og mundtligt)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Holdundervisning
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 54
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15072U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Suzanne Forsyth Herling   (26-7e80856c79797039717a7d7e847f733973707d77747972393b3c4b7d7072747a7973396f76)
 • Ellen Frøsig Moseholm Larsen   (4-6869706f4376787167316e7831676e)
  ellen.froesig.moseholm.larsen@regionh.dk
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students