Psykologi og sundhedspsykologi

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til almen psykologi og sundhedspsykologi. Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden om psykologi og sundhedspsykologi til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af sundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Engelsk titel

Psychology and healthpsychology

Målbeskrivelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, differentiel psykologi, og sundhedspsykologi;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og sundhedspsykologisk empiri, begreber og teorier;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til sundhedsvidenskabelig praksis, forskning og udvikling.

Forelæsninger og holdundervisning.

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset evalueres ved Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn. Alle hjælpemidler tilladt
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt inkl. fuld brug af internet

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: https://kunet.ku.dk/studie/sundhedsfaglig-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Skriftlig%20stedpr%C3%B8ve%20(ITX-pr%C3%B8ve)&topicId=38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e#38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, differentiel psykologi, og sundhedspsykologi;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og sundhedspsykologisk empiri, begreber og teorier;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til sundhedsvidenskabelig praksis, forskning og udvikling.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 104,5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15026U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
30 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Camilla Stine Øverup   (15-6a68747073736835766c7d6c797c77477a7c756b35727c356b72)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students