Sundhedsøkonomi

Kursusindhold

Sundhedsøkonomi er en gren af økonomisk teori, der beskæftiger sig med emner der vedrører effektivitet, efficiens, værdi og aktørers adfærd ved produktion og forbrug af sundhed og sundhedsydelser. Emner af central betydning inden for sundhedsøkonomi er, 1) hvordan sundhedsydelser og markedet for disse adskiller sig fra andre varer, og markeder; 2) studiet af hvordan sundhedsvæsener fungerer, herunder finansiering af hele sundhedsvæsener og individuelle aktører - med tilhørende incitamenter; samt 3) samfundsøkonomisk evaluering af konkrete interventioner, der overvejes taget i brug i sundhedsvæsenet eller allerede tilbydes.

I kurset lægges der særlig vægt på at give de studerende dels kendskab til sundhedsøkonomiens centrale problemstillinger, dels en nærmere gennemgang af de samfundsøkonomiske evalueringsmetoder, der særligt benyttes inden for sundhedsøkonomien (cost-effectiveness-analyse, cost-utility-analyse og cost-benefit-analyse), udfordringer forbundet med at benytte disse metoder, samt metoder med henblik på at tage højde for disse udfordringer.

Kurset omfatter en kombination af præsentationer af sundhedsøkonomiske emner og analyseredskaber, øvelser, diskussioner i plenum, samt e-learning (som introduktion til kurset for at sikre et fælles udgangspunkt for kursusdeltagerne). 

Engelsk titel

Health economics

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne

Viden

 • Definere nøglebegreber inden for sundhedsøkonomi
 • Karakterisere “markedet” for sundhedsydelser ved brug af sundhedsøkonomiske begreber – herunder definere hvordan markedet afviger fra den neoklassiske standardmodel for fuldkommen konkurrence – og herunder definer og forklare begreber som markedsfejl og “government failure”.
 • Forklare og kritisk vurdere redskaber til at håndtere markedsfejl og “government failure”.
 • Forklare og kritisk vurdere forskellige metoder til finansiering og ressourcefordeling i sundhedsvæsenet.

 

Færdigheder

 • Mestre nøglebegreber inden sundhedsøkonomi, herunder efficiens, margin/gennemsnit, alternativomkostning, udbyder-induceret efterspørgsel, og agent-principal-relationer
 • Vurdere og kritisk diskutere effekten af forskellige økonomiske incitamenter - herunder forskellige metoder til finansiering af aktører i sundhedsvæsenet.
 • Vurdere relevansen af forskellige sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder til besvarelse af konkrete forskningsspørgsmål
 • Vurdere og kritisk diskutere forudsætninger for og valg af metoder til kvantificering og værdiansættelse af variable i cost-effectiveness-analyser

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kritisk vurdere forudsætningerne for og hensigtsmæssigheden af brug af konkrete incitamenter (især økonomiske) til styring af sundhedsvæsenet og dets aktører
 • Selvstændigt udvælge den mest relevante sundhedsøkonomiske evalueringsmetode, når man står over for en sundhedsøkonomisk problemstilling og derpå gennemføre en enkel cost-effectiveness-analyse, cost-benefit-analyse, eller cost-utility analyse
 • Selvstændigt gennemføre en kritisk vurdering af forudsætningerne for en cost-effectiveness-analyse, cost-benefit-analyse, eller cost-utility analyse

En kombination af forelæsninger, øvelser og diskussion i plenum - både fysisk og virtuel undervisning.

Lærebog: Bhattacharya J, Hyde T, Tu P. Health Economics. London: Red Globe Press, 2014. 

Gennemførelse af MPH-kurset Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller tilsvarende grundlæggende introduktion til sundhedsøkonomi.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering
Besvarelsen er individuel og anonym og må fylde maks. fire sider à 2400 enheder (inkl. mellemrum og ekskl. bilag). Afleveres i digital eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Information omkring eksamensperiode og aflevering kan ses i eksamensplanen.

Reeksamen

Information omkring tidspunkt for reeksamen kan ses i eksamensplanen.

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal demonstre, at man forstår og mestrer nøglebegreber inden for sundhedsøkonomi, kritisk diskutere fordele og ulemper ved metoder til finansiering og ressourcefordeling i sundhedsvæsenet, diskutere valg af sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder i konkrete situationer og kritisk diskutere kvantificering og værdiansættelse i konkrete sundhedsøkonomiske analyser.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM18007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 blok

uge 16 - 26
Placering
Forår
Pris

11.250 kr.

Skemagruppe
Ugedag meddeles i oktober
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • mwh701 mwh701   (3-6a71644275777066306d7730666d)
Underviser

Hans Okkels Birk

Gemt den 07-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students