Wet lab omics

Kursusindhold

Kurset Web lab omics vil give dig en dybere forståelse af, samt viden om, de laboratoriemetoder og værktøjer der er involveret i processen fra patientprøve til omics data til brug for klinik eller forskning.

Efter endt kursus har du fået en viden om, samt kan identificere mulige kilder til fejl, variation og usikkerhed for de forskellige processer samt data, og du lærer at vurdere disse kritisk. Du vil også få en forståelse for, samt viden om, omkostningsberegning for de enkelte processer og analyser.

Undervisningen er opbygget omkring team-based learning og cases kombineret med systematisk gennemgang af de forskellige metoder, værktøjer og processer, herunder kilder til fejl, variation og usikkerhed.

Emner der vil blive gennemgået: metoder i genomics, transcriptomics, metabolomics, microbiomics og proteomics.

Engelsk titel

Wet Lab Omics

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden

 • have viden om grundlæggende teorier bag teknologier og laboratoriemetoder ved generering af OMICS data
   

Færdigheder

 • have praktisk kendskab til genomsekventering
   

Kompetencer

 • have opnået kompetencer til at kunne diskutere og vurdere variation og usikkerhed i de forskellige processer

Undervisningsformen vil være en blanding af fremmøde og online undervisning.

Forelæsninger vil give dig teoretisk indføring i pensum samt diskutere metoder. Desuden vil der være praktisk laboratoriearbejde, hvor du arbejder med whole genome sequencing.

Tilegnelse af forståelse for anvendelsen vil foregå gennem team-based learning og cases i tværfaglige grupper.

Kurset udbydes som blokkursus på i alt 9 uger i efterårssemestret.

2 x 2 dages fremmøde:
Forelæsninger, praktisk laboratoriearbejde og gruppearbejde på campus.

5 dages online undervisning:
Onlinedelen vil være fordelt over en måned med online undervisning og gruppearbejde med synopsis.

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside. Find link til ansøgningskrav under fanen 'Tilmelding' nedenfor.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig oplæg. Oplægget laves i grupper og må være på 3 - 5 sider eksklusive referencer og evt bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende:

Viden

 • have viden om grundlæggende teorier bag teknologier og laboratoriemetoder ved generering af OMICS data
   

Færdigheder

 • have praktisk kendskab til genomsekventering
   

Kompetencer

 • have kompetencer til at kunne diskutere og vurdere variation og usikkerhed i de forskellige processer

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 16
 • Eksamensforberedelse
 • 7
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPMM21011U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Pris: 15.000 Kr.

 

Skemagruppe
Gå til hjemmesiden for Master i personlig medicin for at se kursusdetaljer vedrørende antal undervisningsdage, kursusdatoer og eksamensplan: https:/​​/​​personligmedicin.ku.dk/​​kursus/​​
Kapacitet
15
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Charlotte Brasch Andersen   (20-6d726b7c76797e7e6f386c386b786e6f7c7d6f784a7c7d836e386e75)
 • Mads Thomassen   (14-7165687732786c737165777769724476777d6832686f)
Underviser

Kursusansvarlig:
Charlotte Brasch Andersen, Lektor, Klinisk Laboratoriegenetiker (ErCLG) Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Mads Thomassen, Professor, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Forskningsenhed fir Human Genetik (Odense)

Gemt den 26-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students