Sundhedsøkonomi og personlig medicin

Kursusindhold

Potentialerne med personlig medicin er store, men tvinger os også til at skulle træffe en række valg: Hvad skal prioriteres, og hvorfor? Hvis du ønsker en øget forståelse af de sundheds- og samfundsøkonomiske overvejelser, der vil være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet, er dette kursus noget for dig.

Du vil blive introduceret til grundlæggende økonomisk teori og metode, så du bliver fortrolig med at anvende disse på konkrete problemstillinger i kontekst af personlig medicin.

Du vil blive introduceret til sundhedsøkonomisk evaluering og hvorledes systematisk sammenligning af omkostninger og konsekvenser kan danne et grundlag for prioriteringsbeslutninger.

Emner der vil blive gennemgået er opgørelse af sundhedsgevinster i form af kvalitetsjusterede leveår (QALY modellen) samt beregning af omkostninger. Vi fokuserer på forskellige kriterier for prioriteringsbeslutninger, herunder også ligheds- og retfærdighedsaspekter.

Ambitionen er at skabe rammerne for, at du kan indgå i tværfagligt samarbejde med en forståelse af de sundhedsøkonomiske konsekvenser - positive såvel som negative, tilsigtede såvel som utilsigtede - der kan være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Dette indbefatter en forståelse af de afvejninger, der unægtelig vil være ved implementering af ny teknologi til diagnostik og behandling, både for den individuelle patient, men også for et i forvejen presset sundhedsvæsen.

Kursets hovedemner

 •     Introduktion til markedet for sundhedsøkonomi
 •     Økonomisk evaluering – hvad er det?
 •     Opgørelse af sundhedsgevinster
 •     Opgørelse af omkostninger
 •     Den politiske beslutningsproces: Kriterier for prioritering
 •     Personlig medicin fra samfundsperspektiv: Er der nogle særlige
      problemstillinger?

 

Engelsk titel

The Economics of Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for grundlæggende sundhedsøkonomiske begreber, metoder og mekanismer, der kan anvendes i analyse af forhold og problemstillinger inden for ibrugtagning af personlig medicin
 • diskutere og reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger i forbindelse med    ibrugtagning af personlig medicin, herunder prioritering i sundhedsvæsenet
   

Færdigheder

 • anvende økonomiske teorier og metoder på konkrete eksempler inden for fagområdet personlig medicin
 • Identificere instrumenter og mekanismer, der kan påvirke sundhedsrelateret adfærd
 • anvende princippet om omkostningseffektivitet til evidensbaseret vurdering af ibrugtagning af personlig medicin
 • forklare lighed og retfærdighed i en sundhedsøkonomisk optik
   

Kompetencer

 • indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde
 • indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst inden for fagområdet personlig medicin
 • indtænke og vurdere anvendelse af sundhedsøkonomiske evaluering i beslutningssammenhænge og i prioriteringsovervejelser i forbindelse med ibrugtagning af personlig medicin

Undervisningen vil kombinere forelæsninger, hvor du introduceres til begreber, teori og metode, med inddragende læringsaktiviteter, herunder gruppebaserede opgaver, under og mellem undervisningssessionerne.

Kurset udbydes som blokkursus på i alt 9 uger i efterårssemestret.

2 x 2 dages fremmøde:
Undervisning og gruppearbejde på campus

2 dages online sessioner:
Gruppearbejde med synopsis.

1 dags fremmøde (mundtlig eksamen på baggrund af synopsis udarbejdet i grupper)

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på den online kursusportal Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside. Find link til ansøgningskrav under fanen 'Tilmelding' nedenfor.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Gruppefremlæggelse af synopsis.
Synopsis må laves i grupper på maksimalt 3 personer og må være på maksimalt 5 normalsider eksklusive referencer og evt bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 'bestået' skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for grundlæggende sundhedsøkonomiske begreber, metoder og mekanismer, der kan anvendes i analyse af forhold og problemstillinger inden for ibrugtagning af personlig medicin
 • diskutere og reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger i forbindelse med    ibrugtagning af personlig medicin, herunder prioritering i sundhedsvæsenet
   

Færdigheder

 • anvende økonomiske teorier og metoder på konkrete eksempler inden for fagområdet personlig medicin
 • Identificere instrumenter og mekanismer, der kan påvirke sundhedsrelateret adfærd
 • anvende princippet om omkostningseffektivitet til evidensbaseret vurdering af ibrugtagning af personlig medicin
 • forklare lighed og retfærdighed i en sundhedsøkonomisk optik
   

Kompetencer

 • indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde
 • indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst inden for fagområdet personlig medicin
 • indtænke og vurdere anvendelse af sundhedsøkonomiske evaluering i beslutningssammenhænge og i prioriteringsovervejelser i forbindelse med ibrugtagning af personlig medicin

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 81
 • Øvelser
 • 2
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 18
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPMM21010U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Pris: 11.500 Kr.

 

Skemagruppe
Gå til hjemmesiden for Master i personlig medicin for at se kursusdetaljer vedrørende antal undervisningsdage, kursusdatoer og eksamensplan: https:/​​/​​personligmedicin.ku.dk/​​kursus/​​
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Kjær   (3-8077764c7f70813a7077)
Underviser

Kursusansvarlig:
Trine Kjær, professor, Syddansk Universitet

Gemt den 26-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students