Oral patologi og medicin 3

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den studerende som færdiguddannet tandlæge kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset inkluderede mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller der skal henvises til specialklinik eller anden instans i sundhedssystemet. Desuden skal den studerende kunne udføre adækvat ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme. Kurset har fokus på bivirkninger i mundhulen ved kræftbehandling, hæmatologiske sygdommes orale manifestationer, ”burning mouth syndrome” samt henvisningsprocedurer. Desuden er der fokus på diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af lokale mundslimhindesygdomme og orale manifestationer af almensygdomme.

Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske og immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • redegøre for aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler og for spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme, der primært opstår hos den ældre del af befolkningen

 

Færdighed

 • optage en struktureret anamnese med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet for nærmere udredning og behandling
 • forstå henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese og foretage en korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på en korrekt og for lægmand forståelig måde
 • foretage korrekt henvisning af patienter til andre instanser i sundhedssystemet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • Medinddrage aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler samt spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme/-forandringer i udredning, diagnostik, behandling og rådgivning af den ældre patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Anbefalet lærebog: 

Oral and Maxillofacial Pathology, seneste udg. Neville et al.

Burket's Oral Medicine, seneste udg., Michael Glick

Synopser og artikler (på Absalon)

Kursus i oral patologi og medicin 2

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin på 4. semester af kandidatuddannelsen

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske og immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • redegøre for aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler og for spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme, der primært opstår hos den ældre del af befolkningen

 

Færdighed

 • optage en struktureret anamnese med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet for nærmere udredning og behandling
 • forstå henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese og foretage en korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på en korrekt og for lægmand forståelig måde
 • foretage korrekt henvisning af patienter til andre instanser i sundhedssystemet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • Medinddrage aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler samt spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme/​-forandringer i udredning, diagnostik, behandling og rådgivning af den ældre patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Klinik
 • 6
 • Total
 • 45

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19043U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Marie Lynge Pedersen   (4-69757478487b7d766c36737d366c73)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students