Oral kirurgi 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en teoretisk forståelse for den biologiske baggrund og de terapeutiske overvejelser, der ligger bag implantatunderstøttede protetiske erstatninger samt kunne redegøre for indikationer og kontraindikationer. Herunder skal den studerende kunne vurdere tilstedeværende hårdtvævs- og blødtvævsforhold og vurdere evt. indikation for ledsagende procedurer som fx focussanering af resttandsæt, opbygning af hårdt- og/eller blødtvæv og ortodonti forud for implantatbehandling.

Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved tandekstraktion, visdomstandsfjernelse, kirurgisk endodonti, tandtransplantation, cyster og benigne tumorer samt implantatbehandling på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi samt have kendskab til forebyggelse og håndtering af komplikationer relateret hertil.

Det væsentligste kliniske indhold i kursus omfatter: journaloptagelse, undersøgelse, diagnostik, indikationsstilling og behandlingsplanlægning ved tandekstraktioner, operativ fjernelse af tænder og implantatbehandlinger.

Engelsk titel

Oral Surgery 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

 

Deltagelse i dette kursus kræver samtidig deltagelse i kursus i oral rehabilitering 3 på grund af sammenhængende undervisning i implantologi på begge kurser.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for den biologiske baggrund for osseointegration af orale implantater samt for patient- og behandlingsrelaterede faktorer med indflydelse på osseointegrationsprocessen
 • redegøre for anamnese, klinisk og radiologisk forundersøgelse forud for implantatbehandling
 • redegøre for indikationer og kontraindikationer for implantatbehandling
 • demonstrere kendskab til metoder til opbygning af knogle og blødtvæv før eller i forbindelse med implantatbehandling
 • redegøre for diagnostik og behandling af peri- og postoperative komplikationer i forbindelse med implantatbehandling
 • demonstrere kendskab til ætiologi, patogenese, symptomatologi, radiologi, klassifikation samt behandlingsmuligheder ved cyster og benigne tumorer i kæberne
 • redegøre for håndtering af akutte medicinske tilstande der potentielt kan forekomme i almen tandlægepraksis
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • tilpasse og gennemføre generelle infektionshygiejniske procedurer i forhold til den planlagte behandling
 • foretage tandekstraktion samt operativ fjernelse af tænder under supervision
 • forklare og demonstrere principper for biopsitagning
 • forklare og demonstrere principper for endodontisk kirurgi
 • foretage implantatindsættelse på fantom samt på patient under supervision
   

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • sammenholde og afveje kirurgiske og protetiske muligheder for tanderstatning ved tandtab
 • begrunde indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben samt under supervision kunne fjerne disse
 • planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved oral kirurgisk behandling på baggrund ætiologi, symptomatologi og klinik inkl. akutte situationer og genoplivning
 • motivere og planlægge behandling af akutte og kroniske betændelsestilstande på baggrund af ætiologi, symptomatologi og klinik og forebygge spredning heraf samt kunne demonstrere principper for medicinsk og kirurgisk behandling af odontogen absces
 • motivere og planlægge profylaktisk og kurativ smertebehandling samt brug af antibiotika
 • motivere og planlægge oral kirurgisk behandling på medicinsk kompromitterede patienter
 • kunne sammenholde kliniske og radiologiske manifestationer med histopatologiske beskrivelser ved cyster og benigne tumorer i kæberne
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Kursus i oral kirurgi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin.


Deltagelse i dette kursus kræver samtidig deltagelse i kursus i oral rehabilitering 3 på grund af sammenhængende undervisning i implantologi på begge kurser.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for den biologiske baggrund for osseointegration af orale implantater samt for patient- og behandlingsrelaterede faktorer med indflydelse på osseointegrationsprocessen
 • redegøre for anamnese, klinisk og radiologisk forundersøgelse forud for implantatbehandling
 • redegøre for indikationer og kontraindikationer for implantatbehandling
 • demonstrere kendskab til metoder til opbygning af knogle og blødtvæv før eller i forbindelse med implantatbehandling
 • redegøre for diagnostik og behandling af peri- og postoperative komplikationer i forbindelse med implantatbehandling
 • demonstrere kendskab til ætiologi, patogenese, symptomatologi, radiologi, klassifikation samt behandlingsmuligheder ved cyster og benigne tumorer i kæberne
 • redegøre for håndtering af akutte medicinske tilstande der potentielt kan forekomme i almen tandlægepraksis

 

Færdighed

 • tilpasse og gennemføre generelle infektionshygiejniske procedurer i forhold til den planlagte behandling
 • foretage tandekstraktion samt operativ fjernelse af tænder under supervision
 • forklare og demonstrere principper for biopsitagning
 • forklare og demonstrere principper for endodontisk kirurgi
 • foretage implantatindsættelse på fantom samt på patient under supervision
   

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • sammenholde og afveje kirurgiske og protetiske muligheder for tanderstatning ved tandtab
 • begrunde indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben samt under supervision kunne fjerne disse
 • planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved oral kirurgisk behandling på baggrund ætiologi, symptomatologi og klinik inkl. akutte situationer og genoplivning
 • motivere og planlægge behandling af akutte og kroniske betændelsestilstande på baggrund af ætiologi, symptomatologi og klinik og forebygge spredning heraf samt kunne demonstrere principper for medicinsk og kirurgisk behandling af odontogen absces
 • motivere og planlægge profylaktisk og kurativ smertebehandling samt brug af antibiotika
 • motivere og planlægge oral kirurgisk behandling på medicinsk kompromitterede patienter
 • kunne sammenholde kliniske og radiologiske manifestationer med histopatologiske beskrivelser ved cyster og benigne tumorer i kæberne
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Klinik
 • 66
 • Total
 • 136

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19035U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Storgård Jensen   (22-63797d7f7e3e63847f8277717182743e5a757e83757e5083857e743e7b853e747b)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students