Nerverelationer ved amotio dentis, valgfag

Kursusindhold

Målet er at give den studerende en grundlæggende forståelse for nerveskaders ætiologi, forebyggende undersøgelser og - foranstaltninger samt mulige behandlinger af opståede nerveskader.

Kurset omfatter en lang række forhold vedr. kirurgisk fjernelse af visdomstænder (amotio M3inf), herunder indikationer og kontraindikationer, teknikker til visualisering af relationen mellem M3inf og canalis mandibularis og betydningen heraf for amotio, forløbet af n. lingualis et alveolaris inf., kriterier for valg af forskellige røntgenoptagelser og radiologiske tegn på for tæt relation til kanalindhold. Endvidere omfatter kurset gældende indikationer og kontraindikationer for koronektomi, alternativer til amotio samt hvornår disse kan vise sig at være aktuelle og mulige komplikationer til koronektomi. Kurset indeholder også en gennemgang af de hyppigste årsager til nervelæsioner ved amotio M3inf.

Engelsk titel

Nerve relations at amotio dentis, elective

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for ætiologi af nervelæsion
 • kende og tolke mulige undersøgelser for forebyggelse af nerveskade
 • kende behandlingstiltag for forebyggelse af nerveskade
 • analysere mulige behandlingstiltag efter nerveskade

Kurset er opbygget som en teoretisk og en klinisk undervisning med vægt på selvstændig fordybelse ved gruppearbejde med henblik på at kunne tilrettelægge
og udføre forebyggende tiltag i forbindelse med operativ fjernelse af tænder.
Gruppearbejderne afsluttes ved mundtlige oplæg.

Kursus i basale kirurgiske principper og metoder

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
De studerende skal lave et mundtligt oplæg til præoperativ information og om denne ændrer sig ved nær relation til canalis mandibularis og endelig et mundtligt oplæg til opfølgning ved konstateret nerveskade samt behandlingsmuligheder.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • redegøre for ætiologi af nervelæsion
 • kende og tolke mulige undersøgelser for forebyggelse af nerveskade
 • kende behandlingstiltag for forebyggelse af nerveskade
 • analysere mulige behandlingstiltag efter nerveskade
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 47
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19029U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
30 studerende
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Pallesen   (3-7c80715083857e743e7b853e747b)
Gemt den 18-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students