Oral patologi og medicin 1

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den studerende som færdiguddannet tandlæge kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset inkluderede mundslimhindesygdommes klassifikation, symptomer, diagnose og forløb, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller om der skal henvises til specialklinik. Kurset fokuserer på teoretisk viden som baggrund for at forstå kliniske, parakliniske og histologiske fund ved mundslimhindeforandringer og -sygdomme, herunder medfødte og erhvervede forandringer, præmaligne og maligne forandringer, infektioner, pigmenteringsforstyrrelser, medicinbivirkninger i mundslimhinden, orale manifestationer af autoimmune sygdomme samt visse systemiske sygdomme.

Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhindesygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinden og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra mundslimhinden
 • demonstrere kendskab til baggrunden for og diskutere betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning af mundslimhindesygdomme i specialistregi
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinden
 • diagnosticere mundslimhindesygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant
 • begrunde ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere om en mundslimhindeforandring/-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet for nærmere udredning og/eller behandling

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese med henblik på diagnostik af mundslimhindeforandring/-sygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinforbrug og eventuelle tidligere behandling
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • beslutte om en mundslimhindeforandring/-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

Dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger

Anbefalet lærebog: 

Oral and Maxillofacial Pathology, seneste udg. Neville et al.

Burket's Oral Medicine, seneste udg., Michael Glick

Synopser og artikler (på Absalon)

 

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin på 4. semester i kandidatuddannelsen.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i klinisk selvrefleksionsøvelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhindesygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinden og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra mundslimhinden
 • demonstrere kendskab til baggrunden for og diskutere betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning af mundslimhindesygdomme i specialistregi
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinden
 • diagnosticere mundslimhindesygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant
 • begrunde ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere om en mundslimhindeforandring/​-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet for nærmere udredning og/eller behandling

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese med henblik på diagnostik af mundslimhindeforandring/​-sygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinforbrug og eventuelle tidligere behandling
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • beslutte om en mundslimhindeforandring/​-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • Total
 • 78

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19027U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Marie Lynge Pedersen   (4-64706f734376787167316e7831676e)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students