Indirekte enkelttandsrestaureringer

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indgående forståelse for indirekte enkelttands-restaureringer, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation samt kunne tilrettelægge og udføre behandling med indirekte enkelttandsrestaurering på patient.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære vedrørende anvendelse af metal og keramik til indirekte enkelttandsrestaureringer samt patientbehandling med diagnostik, vurdering af behandlingsbehov, behandlingsplanlægning og udførelse af behandling.

Engelsk titel

Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til indirekte restaureringer i metal, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af indirekte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer

 

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til indirekte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for vurdering af kvalitet samt tilpasning og cementering af indirekte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af indirekte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med indirekte enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder

 

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med indirekte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af indirekte enkelttandsrestaureringer
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, opgaveløsning samt kliniske øvelser med patient

Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal og keramik, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer
   

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for tilpasning og cementering af støbte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af støbte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med støbt enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
   

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med støbte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte enkelttandsrestaureringer
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Øvelser
 • 9
 • Klinik
 • 45
 • Total
 • 102

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB24036U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
120 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Gotfredsen   (3-6f706b4477797268326f7932686f)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students