Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: Grundkursus i dentalmaterialer og Præklinisk kursus i plastiske restaureringer.

Grundkursus i dentalmaterialer

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske undervisning fokuserer på materialernes klassificering, opbygning og struktur samt på at give en definition og analyse af de mekaniske egenskaber. Den studerende skal opnå indsigt i materialernes principielle opbygning og i de almindeligste mekaniske egenskaber. Desuden skal indledende øvelser bane vej for et begyndende kendskab til materialernes praktiske anvendelse. Ved den praktiske del skal den studerende erhverve prækliniske færdigheder i præparationsteknik, aftrykstagning og fyldningsteknik.

 

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer

Kurset skal give den studerende en indledende forståelse for cariesudvikling samt færdigheder i behandling af caries ved hjælp af fissurforsegling, SEAL-behandling og fyldningsterapi med fokus på biologiske og materialemæssige aspekter. Efter kursus skal den studerende have kendskab til cariesdiagnostik, ekskavering af caries, evaluering af fyldningskvalitet samt kunne udføre simple plastiske restaureringer på fantomtænder.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi og dentalmaterialer. Det omfatter teoretisk undervisning og arbejde på fantomtænder.

Engelsk titel

Preclinical course in dental materials and restorative therapy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Grundkursus i dentalmaterialer

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for materialernes klassificering, sammensætning og struktur.
 • Kende de forskellige typer af belastninger, som dentalmaterialer er udsat for i mundhulen.
 • Redegøre for de almindeligste mekaniske egenskaber af interesse for dentalmaterialer, som tryk-, træk- og bøjestyrke, udmatning, krybning og hårdhed.
 • Redegøre for begreberne elasticitetsmodul, resiliensmodul og sejhed.
 • Aflæse kurver over mekaniske egenskaber og ved kurver identificere begreber som elasticitetsmodul, resiliensmodul, sejhed, udmatningsgrænse, udmatningsstyrke, primær og sekundær krybning.
 • Reflektere over betydningen af mekaniske egenskaber for anvendelsesområdet for dentalmaterialer.

 

Færdighed

 • Besvare opgaver om materialernes egenskaber samt udføre simple beregninger.
 • Anvende udvalgte materialer i simple øvelser til belysning af disse materialers egenskaber.
 • Diskutere materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde.
 • Anvende instrumenter, roterende såvel som ikke roterende.
 • Opstille elementære principper for tandpræparationer til fyldningsterapi.
 • Udføre simple præparationer og fyldninger på fantom.
 • Tage aftryk på fantom og fremstille modeller.
 • Vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Begrunde valget af de forskellige dentalmaterialer til de forskellige typer behandlinger.

 

Kompetence

 • Arbejde selvstændigt, systematisk, og struktureret.
 • Samle viden og færdigheder til at professionelt udføre fyldningsterapi, samt begrunde valg af dentalmaterialer.

 

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske og kliniske egenskaber af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer.
 • Redegøre for principper for ekskavering af caries.
 • Vurdere, hvornår fyldninger observeres, renoveres, repareres eller omlaves.
 • Redegøre for principper for udformning af kaviteter til plastiske. restaureringer i forbindelse med cariesterapi.

 

Færdighed

 • Anvende principper for fissurforsegling og SEAL-behandling.
 • Anvende principper for ekskavering af caries.
 • Anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter.
 • Udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på fantom.
 • ​Anvende principper for renovering, reparation og omlægning af plastiske restaureringer.

 

Kompetence

 • Udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på tænder i fantom.
 • ​Udføre renovering og reparation af plastiske restaureringer på tænder i fantom.
 • Have simpelt kendskab til patient-journalsystem (TASJA og Arion).
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, selvstudium, øvelser samt opgaver.
Øvelsesundervisningen er centreret omkring arbejdet på fantomhoveder. Endvidere indgår enkle øvelser uden fantomet.

Grundkursus i dentalmaterialer: Videoer og vejledninger til de praktiske øvelser.

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer: Kliniske vejledninger, øvelsesvejledninger, videoer og quizzer.

Kursus i førstehjælp
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i tandmorfologi
Eksamen i tændernes udvikling og mikroskopiske struktur

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Aflevering af opgaver er enten i skriftlig form og/eller quizz på Absalon. Opgaverne skal godkendes. Formålet med opgaverne er at forberede de studerende til at kunne diskutere teoretiske emner i undervisningsforløbet.
De praktiske øvelser i grundkursus i dentalmaterialer og præklinisk kursus i plastiske restaureringer skal udføres i acceptabel kvalitet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

Grundkursus i dentalmaterialer

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for materialernes klassificering, sammensætning og struktur.
 • Kende de forskellige typer af belastninger, som dentalmaterialer er udsat for i mundhulen.
 • Redegøre for de almindeligste mekaniske egenskaber af interesse for dentalmaterialer, som tryk-, træk- og bøjestyrke, udmatning, krybning og hårdhed.
 • Redegøre for begreberne elasticitetsmodul, resiliensmodul og sejhed.
 • Aflæse kurver over mekaniske egenskaber og ved kurver identificere begreber som elasticitetsmodul, resiliensmodul, sejhed, udmatningsgrænse, udmatningsstyrke, primær og sekundær krybning.
 • Reflektere over betydningen af mekaniske egenskaber for anvendelsesområdet for dentalmaterialer.

 

Færdighed

 • Besvare skriftlige opgaver om materialernes egenskaber samt udføre simple beregninger.
 • Anvende udvalgte materialer i simple øvelser til belysning af disse materialers egenskaber.
 • Diskutere materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde.
 • Anvende instrumenter, roterende såvel som ikke roterende.
 • Opstille elementære principper for tandpræparationer til fyldningsterapi.
 • Udføre simple præparationer og fyldninger på fantom.
 • Tage aftryk på fantom og fremstille modeller.
 • Vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Begrunde valget af de forskellige dentalmaterialer til de forskellige typer behandlinger.

 

Kompetence

 • Arbejde selvstændigt, systematisk, og struktureret.
 • Samle viden og færdigheder til at professionelt udføre fyldningsterapi, samt begrunde valg af dentalmaterialer.
 • Anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken

 

 

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, og kliniske egenskaber af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer.
 • Redegøre for principper for ekskavering af caries.
 • Vurdere, hvornår fyldninger observeres, renoveres, repareres eller omlaves.
 • Redegøre for principper for udformning af kaviteter til plastiske restaureringer i forbindelse med cariesterapi.

 

Færdighed

 • Anvende principper for fissurforsegling og SEAL-behandling. 
 • Anvende principper for ekskavering af caries.
 • Anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter.
 • Udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer.
 • Anvende principper for renovering, renovering og reparation af plastiske restaureringer.
   

Kompetence

 • Udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på tænder i fantomhoveder.
 • Udføre acceptabel renovering og reparation af plastiske restaureringer på tænder i fantomhoveder.
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 47
 • Praktiske øvelser
 • 120
 • Total
 • 174

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB24015U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ana Raquel Benetti   (4-728373765184867f753f7c863f757c)
  Grundkursus i dentalmaterialer
 • Hans-Jørgen Fensholm   (3-787a765083857e743e7b853e747b)
  Grundkursus i dentalmaterialer
 • Azam Bakhshandeh   (6-748d748075745386888177417e8841777e)
  Præklinisk kursus i plastiske restaureringer
 • Ilse Margrethe Hessing-Olsen   (3-797f7c5083857e743e7b853e747b)
  Præklinisk kursus i plastiske restaureringer
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students