Organernes struktur og funktion i den raske og den syge krop

Kursusindhold

Kurset er centreret omkring organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi, fysiologi og patofysiologi. Det inkluderer den normale makroskopiske og/eller mikroskopiske anatomi af de fleste organer, deres fysiologi og patofysiologi herunder en introduktion til den medicinske terminologi som relaterer hertil. De mest udbredte sygdomme dækkes samt sygdomme af særlig relevans for odontologistudiet.

Engelsk titel

Structure and function of the organs - How the body works in health and disease

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Demonstrere et bredt kendskab til de fleste organers normale anatomi/histologi samt organernes fysiologiske funktion og dysfunktion.
 • Demonstrere kendskab til ætiologien (årsagen) og patofysiologien (de fysiologiske ændringer, der følger med en sygdom) samt eventuel odontologisk relevans for en række almindelige sygdomme herunder:
  • Blodet - Jernmangelanæmi og perniciøs anæmi, leukæmi, lymfomer.
  • Lungerne - Obstruktive og restriktive lungesygdomme, lungekræft og tuberkulose.
  • Det kardiovaskulære system - Hjerteinfektioner og hjertebetændelse, hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdomme, koronarkar sygdom, arterio- og athero-sklerose, hjertearrytmi (atrie-flimmer), forhøjet blodtryk, kardiovaskulær og vasovagal shock.
  • Fordøjelsessystemet - Dysfagi, gastritis, ulcus ventriculi og ulcus duodeni, galdesten, diarré, obstipation, hepatitis, cirrhose, pancreatitis, celiaki, kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme, tarmkræft.
  • Nyrer og urinveje - Urinvejsinfektioner, inflammatoriske sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten.
  • Det endokrine system - Diabetes mellitus, struma, hyperthyroidisme, hypothyroidisme, hypoparathyroidisme, hyperparathyroidisme, Cushings sygdom, Addisons sygdom, akromegali, væksthormonmangel, fedme, metabolsk syndrom.
  • Knogler og led - Osteoporose og osteomalaci, osteoarthrit, rheumatoid arthrit, urinsyregigt.

 

Færdighed

 • Beskrive den normale anatomi/histologi af de fleste organer, organernes fysiologiske funktion samt ætiologien, patofysiologien og eventuel odontologisk relevans for en række almindelige sygdomme.

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede teoretiske baggrund til at analysere og derved genkende en række almindelige sygdomme pga. deres patofysiologi og relatere dette til kliniske aspekter af disse sygdomme.

Kurset er organiseret emneopdelt omkring specifikke organer. For de enkelte organer gennemgås anatomi/histologi, fysiologi og patofysiologi. Forelæsninger efterfølges af de dertil hørende SAU timer.

Anbefalede lærebøger

 • Gould´s Pathophysiology for the Health Professions 7th edition
 • Makroskopisk anatomi: Hovedets, halsens og de indre organers anatomi (Tranum-Jensen mfl) (Munksgaard).
 • Histologi: Genesers histologi 2.udgave (Brüel, Ilsø Christensen ml.)(Munksgaard).

 

Eksamen i basal humanbiologi og kroppens kemiske fundament
Eksamen i tandmorfologi
Eksamen i tændernes udvikling og mikroskopiske struktur
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Indeholder Multiple Choice.
Krav til indstilling til eksamen

Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur 
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de fleste organers normale anatomi/histologi samt organernes fysiologiske funktion og dysfunktion.
 • Redegøre for ætiologien (årsagen) og patofysiologien (de fysiologiske ændringer, der følger med en sygdom) samt eventuel odontologisk relevans for en række almindelige sygdomme herunder:
  • Blodet - Jernmangelanæmi og perniciøs anæmi, leukæmi, lymfomer.
  • Lungerne - Obstruktive og restriktive lungesygdomme, lungekræft og tuberkulose.
  • Det kardiovaskulære system - Hjerteinfektioner og hjertebetændelse, hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdomme, koronarkar sygdom, arterio- og athero-sklerose, hjertearrytmi (atrie-flimmer), forhøjet blodtryk, kardiovaskulær og vasovagal shock.
  • Fordøjelsessystemet - Dysfagi, gastritis, ulcus ventriculi og ulcus duodeni, galdesten, diarré, obstipation, hepatitis, cirrhose, pancreatitis, celiaki, kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme, tarmkræft.
  • Nyrer og urinveje - Urinvejsinfektioner, inflammatoriske sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten.
  • Det endokrine system - Diabetes mellitus, struma, hyperthyroidisme, hypothyroidisme, hypoparathyroidisme, hyperparathyroidisme, Cushings sygdom, Addisons sygdom, akromegali, væksthormonmangel, fedme, metabolsk syndrom.
  • Knogler og led - Osteoporose og osteomalaci, osteoarthrit, rheumatoid arthrit, urinsyregigt. 

 

Færdighed

 • Benytte den korrekte terminologi til at beskrive den normale anatomi/histologi af de fleste organer, organernes fysiologiske funktion
 • Beskrive og genkende ætiologien, patofysiologien og eventuel odontologisk relevans for en række almindelige sygdomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 283
 • Total
 • 344

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB24010U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
100 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Borger Rasmussen   (6-706976766d6a487b7d766c36737d366c73)
  Organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
 • Julien Ochala   (13-6e79706d69723273676c6570654477797268326f7932686f)
  Medicinsk fysiologi og patofysiologi
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students