Medicinsk genetik, Odontologi

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme samt efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre samt for den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosomer

Engelsk titel

Medical Genetics, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå meiose
 • Forstå basale genetiske problemstillinger og genetik set i sammenhæng med andre fag
 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
   

Færdigheder

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, øvelser og test.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
1) Godkendt DNA øvelse, der afsluttes med en fremlæggelse. Hvis kurset ikke godkendes ved fremlæggelse skal studenten lave en øvelsesrapport, der skal godkendes.
2) Godkendt kromosomøvelse, der afsluttes med en multiple choice test, der skal bestås med 75 % for at denne øvelse godkendes. Hvis testen ikke bestås, kan den tages om i et andet multiple choice sæt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for metoder til genetisk diagnostik og forstå mutationers betydning
 • Redegøre for anvendelsen af koblede DNA-markører til kortlægning af mutationer i familier
 • Redegøre for betydningen af ændringer i kromosomer for personen selv og personens børn
 • Redegøre for, hvordan disse ændringer kan være opstået
   

Færdighed

 • Beregne risikoen for, at en arvelig sygdom gives videre til næste generation
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
   

Færdighed

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 59
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 100

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB24005U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
120 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Niels Tommerup   (9-767c7775756d7a7d78487b7d766c36737d366c73)
 • Asli Silahtaroglu   (4-64766f6c4376787167316e7831676e)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students