Kursus i introduktion

Kursusindhold

Den studerende introduceres til tandlægeuddannelsen med vægt på studieadministrative forhold og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i relation til de studieadministrative systemer og undervisningens gennemførelse. Den studerende indføres i universitetets, fakultetets og studiets struktur, herunder relevante love og regler, i studieordningen, i de undervisnings- og evalueringsmetoder/-principper, der vil blive anvendt i studiet samt i betydningen af anvendelsen af sproget i den faglige dialog og i kommunikationen mellem lægmand og den professionelle.

Den studerende introduceres ligeledes til, hvad det vil sige at fungere som tandlæge på arbejdspladsen, i sundhedsvæsenet og i samfundet.

Engelsk titel

Course in Introduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • referere studiets opbygning
 • referere de studieadministrative forhold på fakultetet og Odontologisk Institut (kursusdatabase, Syllabus, KUnet og Absalon samt studienævn)
 • referere undervisnings- og evalueringsformer
 • referere ”hjælpesystemer” som studievejledning, tutorer og studenterpræst
 • referere opgaver en tandlæge kan varetage i samfundet


Færdighed

 • assistere ved klinisk arbejde, der udføres af 3. semester studerende på kandidatuddannelsen
 • udføre boreøvelse i plasttand og lave gipsudstøbning

Kommunikationsøvelser, rundvisning på fakultetet, visning af film om tandlægens opgaver i samfundet. Fungere som assistent for en studerende på 3. semester af kandidatuddannelsen i den kliniske fællesundervisning, samt arbejde i simuleringsenheden med fantomøvelser.

Skriftlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af tilfredsstillende gennemførelse af øvelsesundervisning samt godkendt hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • referere uddannelsens opbygning
 • referere de studieadministrative forhold på fakultetet og Odontologisk Institut (kursusdatabase, Syllabus, KUnet og Absalon samt studienævn)
 • referere undervisnings- og evalueringsformer
 • referere ”hjælpesystemer” som studievejledning, tutorer og studenterpræst
 • referere opgaver en tandlæge kan varetage i samfundet


Færdigheder

 • assistere ved klinisk arbejde, der udføres af 3. semester studerende på kandidatuddannelsen
 • udføre boreøvelse i plasttand og lave gipsudstøbning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 49
 • Klinik
 • 13
 • Total
 • 75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB24003U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
100 deltagere.
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Esben Boeskov Øzhayat   (4-6865727d4376787167316e7831676e)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students