Tandmorfologi

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset, blandt andet med udgangspunkt i patientsituationer, opnå indgående forståelse for samt kunne redegøre for  temporære og permanente tænders morfologi. Den studerende skal desuden kunne identificere samtlige primære og permanente tænder.

Engelsk titel

Course and Exam in Tooth Morphology shapes and structures

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • med tandens principielle makromorfologi som basis, redegøre for de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk
 • forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold, der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan viden på området opsøges og vurderes

 

Færdighed

 • anvende korrekt anatomisk, herunder latinsk, og morfologisk terminologi
 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne 
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes strukturer
 • begrunde, hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området

 

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og 1 (klinisk) øvelse

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlig prøve afholdes som spoteksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • med tandens principielle makromorfologi som basis, redegøre for de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk
 • forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser, 
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold, der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan man opsøger, vurderer og ajourfører sin viden på området

 

Færdigheder

 • anvende korrekt anatomisk, herunder latinsk, og morfologisk terminologi
 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes strukturer
 • begrunde hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området

 

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 102,5
 • Øvelser
 • 3
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB24001U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
100 deltagere (120 deltagere i 2024 og 2025)
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • dhp882 dhp882   (4-6d74746e4275777066306d7730666d)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students