Masterprojekt - Neurorehabilitering

Kursusindhold

Masterprojektet er et projekt om et godkendt emne inden for neurorehabilitering. Projektet skrives som afslutning på masteruddannelsen i neurorehabilitering. Masterprojektet skal gennemføres med udgangspunkt i et litteraturstudie med vejledning og supervision. Emnet for projektet skal udspringe af en erfaringsbaseret problemstilling indenfor neurorehabilitering.
Masterprojektet skal demonstrere den studerendes evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i henhold til forskningsbaseret viden og metoder indenfor fagområdet.

Afhandlingen forsvares mundtligt.  

 

Engelsk titel

Master's Project - Neurorehabilitation

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for neurorehabilitering
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger på et forskningsbaseret grundlag og kunne relatere dette til gældende praksis indenfor neurorehabilitering
 • Have kendskab til opbygning af et videnskabeligt struktureret projekt

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Udvælge, analysere og diskutere videnskabelige problemstillinger 
 • Formidle forskningsbaseret viden for både fagfæller og ikke-specialister

Vejledning. Vejledningen skal afvikles inden for det semester, hvor den studerende er tilmeldt masterprojektet.

Studerende skal have gennemført og bestået samtlige kurser og eksamener på uddannelsen før det mundtlige forsvar af masterprojektet.

Mundtlig
Individuel
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Varighed 45 minutter med maks. 30 minutters diskussion efterfulgt af 15 minutters votering

Masterprojektet må maksimalt udgøre 20-25 A4-sider (1 side = 2400 tegn inkl. mellemrum) eksklusiv figurer, tabeller og referencer.
Hvis et masterprojektet skrives i en gruppe af to studerende kan sidetallet øges til maksimalt 30-35 sider. For tre studerende gælder maksimalt 40-45 sider.
Hvis masterprojektet udarbejdes i en gruppe, skal der i masterprojektet indgå en oversigt over den enkeltes bidrag. De studerende går til eksamen enkeltvis og tildeles en individuel karakter.

Der henvises i øvrigt til studieordningen.

Mundtlig forsvar kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Krav til indstilling til eksamen

-

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for neurorehabilitering
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger på et forskningsbaseret grundlag og kunne relatere dette til gældende praksis indenfor neurorehabilitering
 • Have kendskab til opbygning af et videnskabeligt struktureret projekt

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Udvælge, analysere og diskutere videnskabelige problemstillinger 
 • Formidle forskningsbaseret viden for både fagfæller og ikke-specialister

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 460
 • E-læring
 • 14
 • Vejledning
 • 25
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 500

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20007E
ECTS
20 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Se venligst: Priser – Københavns Universitet (ku.dk)

For enkeltfagsstuderende: Udbydes ikke som enkeltfag

Skemagruppe
Aflevering af masterprojekt i maj, mundtlig eksamen i juni
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jens Bo Nielsen   (9-6e66726d69707769724477797268326f7932686f)
  Hovedansvarlig
 • Rasmus Feld Frisk   (5-6c786f797146797b746a34717b346a71)
Gemt den 25-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students