Implementering af forskningsbaseret viden om neurorehabilitering - organisation og forandring

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere de studerende til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.
Undervisningen vil derfor bygge på teori om implementering og organisationer, heriblandt barrierer og facilitatorer i forbindelse med implementering samt hvordan disse kan identificieres i en implementeringsproces. På kurset vil der være fokus på nedenstående specifikke emner:

 • Organisationsstruktur og kontekstuelle faktorer der har indflydelse på implementeringen, herunder faciliterende og hæmmende faktorer for implementering 
 • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Sikring af en multidiciplinær tilgang til neurorehabilitering 
 • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv
 
Engelsk titel

Implementation of research-based knowledge of neurorehabilitation - Organisation and change

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisations- og implementeringsteori
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering
 • Redegøre for interessenter og kontekstuelle faktorer der er kritiske for optimal implementering i en neurorehabiliterende praksis
   

Færdigheder

 • Anvende begreber inden for organisations- og implementeringsteori og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Bidrage til implementeringsprocessen med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

On-campus undervisning, gruppearbejde samt e-læring

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 40. min.
Prøveformsdetaljer
Skriftligt gruppeaflevering
Mundtlig gruppe prøve, 40 minutter pr. gruppe
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen "bestået" skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte teoretiske retninger inden for organisations- og implenenteringsteori
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering
 • Redegøre for interessenter og kontekstuelle faktorer der er kritiske for optimal implementering i en neurorehabiliterende praksis
   

Færdigheder

 • Anvende begreber inden for organisations- og implementeringsteori og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Bidrage til implementeringsprocesser med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser
 

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon.
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Feld Frisk   (5-68746b756d4275777066306d7730666d)
Underviser

Der vil være eksterne undervisere tilknyttet kurset.

Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students