Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til neurorehabiliteringens videnskabelige, historiske og organisatoriske grundlag. Herunder præsenteres almene begreber og teorier inden for neurorehabilitering. De studerende vil arbejde med grundlæggende forskningsmetodiske tilgange og redskaber samt deres anvendelse i løsningen af afgrænsede kliniske problemstillinger i neurorehabilitering, så vidt muligt med udgangspunkt i de studerendes egen praksis og erfaring. Endvidere diskuteres videns- og evidensgrundlaget for neurorehabilitering og hvordan denne viden kan integreres i klinisk praksis på tværs af fag og sektorer. Kurset har desuden til formål at give de studerende relevante informationskompetencer og læringsfærdigheder, herunder systematisk litteratursøgning, kundskab i sundhedsvidenskabelige databaser og kritisk læsning af sundhedsvidenskabelig litteratur om neurorehabilitering.

 

Kursets opbygning:

Modul 1 (2 dage) er on-campus undervisning på Københavns Universitet.

Modul 2-5 er online e-læringsmoduler.

Modul 6 (1 dag) er en online undervisningsdag.

Eksamen

Engelsk titel

Methodology, Theory, Research and Neurorehabilitation

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


Viden

 • Beskrive neurorehabiliteringens videnskabelige, historiske og organisatoriske grundlag
 • Redegøre for grundlæggende forskningsmetoder og måleredskaber i neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til viden, effektmål og anbefalinger inden for neurorehabilitering, herunder evidensbaseret viden
 • Diskutere forskellige typer af behandling i neurorehabilitering på tværs af fag og sektorer

 

Færdigheder

 • Identificere og afgrænse kliniske problemstillinger i neurorehabilitering og gennemføre en relevant systematisk litteratursøgning
 • Vurdere, perspektivere og selvstændigt diskutere faglitteratur inden for neurorehabilitering i relation til afgrænsede kliniske og videnskabelige problemstillinger
 • Vurdere og argumentere for indsatser, tiltag og måleredskaber i neurorehabilitering på et videnskabeligt grundlag
 • Diskutere forskningsbaseret viden og metoder samt professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og andre professionelle i neurorehabilitering

 

Kompetencer

 • Selvstændigt tage ansvar for egen fortsatte læring og faglige videreudvikling inden for neurorehabilitering
 • Identificere kliniske problemstillinger i neurorehabilitering
 • Prioritere mellem undersøgelses-, behandlings-, og forebyggelsestiltag i neurorehabilitering på et videnskabeligt grundlag i et tværfagligt samarbejde
 • Evaluere og reflektere kritisk over egen praksis

On-campus undervisning og gruppearbejde samt e-læring

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven består af skriftlig besvarelse af spørgsmål i relation til emner som indgår i kurset Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering.
Eksamensopgaven vil være tilgængelig via digital eksamination.
Den studerende skal skrive en rapport baseret på en udleveret case. Rapporten skal være max 5 sider á 2.400 anslag pr. side. Rapporten skal vise forståelse fra den studerende i forhold til emnerne evidens, vurdering- samt frembringelse af litteratur og forskningsmetode. Eksempler på relevant litteratur skal indgå i besvarelsen, en komplet litteratursøgning og beskrivelse er ikke nødvendig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive neurorehabiliteringens videnskabelige, historiske og organisatoriske grundlag
 • Redegøre for grundlæggende forskningsmetoder og måleredskaber i neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til viden, effektmål og anbefalinger inden for neurorehabilitering, herunder evidensbaseret viden
 • Diskutere forskellige typer af behandling i neurorehabilitering på tværs af fag og sektorer

 

Færdigheder

 • Identificere og afgrænse kliniske problemstillinger i neurorehabilitering og gennemføre en relevant systematisk litteratursøgning
 • Vurdere, perspektivere og selvstændigt diskutere faglitteratur inden for neurorehabilitering i relation til afgrænsede kliniske og videnskabelige problemstillinger
 • Vurdere og argumentere for indsatser, tiltag og måleredskaber i neurorehabilitering på et videnskabeligt grundlag
 • Diskutere forskningsbaseret viden og metoder samt professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og andre professionelle i neurorehabilitering

 

Kompetencer

 • Selvstændigt tage ansvar for egen fortsatte læring og faglige videreudvikling inden for neurorehabilitering
 • Identificere kliniske problemstillinger i neurorehabilitering
 • Prioritere mellem undersøgelses-, behandlings-, og forebyggelsestiltag i neurorehabilitering på et videnskabeligt grundlag i et tværfagligt samarbejde
 • Evaluere og reflektere kritisk over egen praksis

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • E-læring
 • 15
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Se venligst: Priser – Københavns Universitet (ku.dk)

Skemagruppe
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik L Dornonville de la Cour   (3-6c726946797b746a34717b346a71)
  Hovedansvarlig
Underviser

Rasmus Feld Frisk
Frederik la Cour
Helle Hüche Larsen
Jens Bo Nielsen

Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students