Kursus i bevægeapparatets biomekanik

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at introducere den studerende til de mest almindelige måle- og beregningsmetoder inden for biomekanisk forskning.

Engelsk titel

Course in Biomechanics of the Locomotor System

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - valgfrit

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af elektromyografi.
 • Redegøre for signalbehandling og fortolkning af elektromyografiske signaler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyse af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre signalbehandling af målinger foretaget med elektromyografi, og andre relevante sensorer indenfor biomekaniske metoder og herunder begrunde metodevalg.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt formulere biomekaniske problemstillinger og formulere metodiske rammer for at undersøge disse.
 • Integrere basal viden fra fysik (mekanik), humanfysiologi, signalanalyse og biomekanik til anvendelse indenfor det medico-tekniske område.
 • Ekstrahere og forklare information i resultater af materialeafprøvninger, herunder beregne karakteristiske værdier for sene og knoglevævs biomekaniske egenskaber.
 • Ekstrahere og forklare information i elektromyografiske signaler.
 • Løse eksperimentelle opgaver i grupper, herunder fordele opgaver og roller med henblik på at styrke gruppemedlemmernes kvalifikationer.
 • Præsentere resultaterne af eksperimentelle målinger klart og tydeligt. Herunder vurdere metodemæssige aspekters betydning for resultaterne.
 • Udforme rapporter med klare afsnit der indeholder: problemstilling, metode, resultater, diskussion og konklusion.
 • Mundtligt fremlægge og diskutere indholdet af skriftlige rapporter.
 • Gennem kursusforløbet videreudvikle evner til at løse opgaver med tiltagende overdragelse af beslutninger, initiativ og ansvar.

Forelæsninger og øvelser

Simonsen og Hansen: Lærebog i Biomekanik, Munksgaard
Øvelsesvejledninger

Vær venligst opmærksom på at udover kursusbeskrivelsen (SMTB20007U) og kursusattest (SMTB20007E), er der yderligere en eksamensbeskrivelse for eksamen (SMTB20008E)

De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik fremgår af Eksamen i bevægeapparatets biomekanik.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning samt godkendelse af tilhørende øvelsesrapporter.
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af elektromyografi.
 • Redegøre for signalbehandling og fortolkning af elektromyografiske signaler.
 •  

  Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af isometrisk and dynamisk muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyser af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre signalbehandling af målinger foretaget med elektromyografi, og andre relevante sensorer indenfor biomekaniske metoder og herunder begrunde metodevalg.
 • Ekstrahere og forklare information i resultater af materialeafprøvninger. Herunder beregne karakteristiske værdier for sene og knoglevævs biomekaniske egenskaber.
 • Ekstrahere og forklare information i elektromyografiske signaler.
 • Præsentere resultaterne af eksperimentelle målinger klart og tydeligt og herunder vurdere metodemæssige aspekters betydning for resultaterne.
 • Udforme rapporter med klare afsnit der indeholder: problemstilling, metode, resultater, diskussion og konklusion.
 • Mundtligt fremlægge og diskutere indholdet af skriftlige rapporter.
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse
20 minutters forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik (SMTB20007E)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af elektromyografi.
 • Redegøre for signalbehandling og fortolkning af elektromyografiske signaler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyse af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre signalbehandling af målinger foretaget med elektromyografi, og andre relevante sensorer indenfor biomekaniske metoder og herunder begrunde metodevalg.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 174,25
 • Øvelser
 • 12,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB20007U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tine Alkjær   (8-7a67727170676b7846797b746a34717b346a71)
Hvis du har brug for hjælp:
Spørgsmål til undervisning eller holdsætning på dine KU-kurser, kontakt:
Undervisning@sund.ku.dk

Spørgsmål til og examiner på dine KU-kurser, kontakt:
eksamen@sund.ku.dk

Spørgsmål til studieplanlægning på SUND, kontakt:
vejledning@sund.ku.dk
Underviser

Tine Alkjær

Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students