Etik, filosofi, basal sundhedsjura og beslutningslære

Kursusindhold

Kurset sætter de studerende i stand til at navigere komplekse situationer, hvor beslutninger i sundhedsvæsenet skal træffes på evidensbaseret og ansvarlig vis. De studerende introduceres til analytiske redskaber fra medicinsk etik, filosofi, jura og beslutningsteori ved hjælp af kliniske case studier, mhp at blive I stand til foretage de rigtige valg i klinikken, i forskningen og i sundhedsvæsenet. De studerende vil lære vigtige distinktioner, problemer og teorier fra medicinsk og videnskabsteori: informeret samtykke, forsigtighedsprincipper, ulititarisme, abort, assisteret selvmord, evidens, diagnose/prognose, autonomi, paternalisme, diversitet, lighed, ansvarlighed, kausalitet/korrelation, risiko, usikkerhed, empiricisme, sygdoms klassifikation. Kurset vil desuden introducere de studerende til basal sundhedslovgivning i dansk og europæisk sammenhæng. Gennem en combination af forelæsninger og diskussionsbaserede seminarer med udgangspunkt i case studier vil de studerende få mulighed for sammen at analysere videnskabelig litteratur, sundhedsdata og nogle af de vanskeligste kliniske og etiske dilemmaer, de vil møde som som læger. I tiltagende grad vil klimaforandringerne også påvirke danskernes helbred og dermed blive en del af lægernes hverdag. Kurset vil også se på disse sammenhænge og på etiske spørgsmål som: hvilke forpligtelser har vi som individer for at omlægge vores levevis mhp at nedbringe vores klimaaftryk?

Engelsk titel

Ethics, Philosophy, Health Law and Decision-Making

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Målbeskrivelse

Efter endt kursus vil de studerende kunne:

Viden

 • Forstå centrale etiske og videnskabsteoretiske dilemmaer
 • Forstå forskellige etiske teorier med relevans for det kliniske, forskningsmæssige og folkesundhedsvidenskab område
 • Opnå opmærksomhed på de vanskeligste kliniske valg
 • Kendskab til relevant litteratursøgning og valg af videnskabelig litteratur til evaluering af evidens i forbindelse med sygdomsrelateret diagnostik og behandling'


Færdigheder

 • Blive I stand til at analysere (og hvis muligt, løse) etiske dilemmaer
 • Mestre fundamentale etiske og filosofiske koncepter som sygdom, informeret samtykke, autonomi, evidens, kauralitet, riskiko, ansvarlighed, paternalisme, lighed
 • Redskaber til at navigere complekse beslutnings-situationer
 • Redskaber til, gennem læsning af videnskabelige artikler, at analysere videnskabelig litteratur


Kompetencer

 • Analysere og diskutere etiske dilemmaer i case studier
 • Reflektere over social uretfærdighed og ulighed i sundhed i forbindelse med lægevidenskab og sundhedsvæsen, herunder fordelingsmæssige spørgsmål og prioritering i sundhedsvæsenet
 • Foretage relevant litteratursøgning og udvælge videnskabelig litteratur mhp at vurdere evidensen for sygdomsdiagnostik og -behandling
 • Basal viden om sundhedsret

Forelæsninger og seminarer.

SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi

Undervisningssproget er dansk men engelsksproget undervisning vil forekomme.

Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
eksamen er et mix mellem essayopgaver, korte spørgsmål, Multiple Choice Quiz og True/False.
Krav til indstilling til eksamen

Eksamensforudsætning består af: 

Aflevering af skriftlig opgave udarbejdet i grupper af 3 studerende. Opgaven skal være på 6 normalsider.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Se eksamensplan.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Analysere centrale medicinske begreber såsom sygdom, diagnose og behandling samt forbindelserne mellem dem,
 • Relatere disse termer og begreber til social eller historisk kontekst i lægevidenskaben og praksis,
 • Forstå de forskellige etiske teorier af relevans for medicinsk behandling og forskningen,
 • Analysere og diskutere etiske og kliniske spørgsmål, som præsenteres i casestudier,
 • Overveje spørgsmål om social retfærdighed i forbindelse med medicinsk videnskab og sundhedspleje, såsom sundhedspleje, distribution, prioritering og folkesundhedsprocedure.

 

Færdigheder

 • Anvende betegnelser, begreber og principper, der blev indført i kurset, på eksempler og casestudier,
 • Kritisk vurdere argumenter, som fremsætter forskellige perspektiver, og være i stand til at komme frem til en begrundet holdning,
 • Kritisk vurdere argumenter for forskellige etiske holdninger og være i stand til at argumentere for egen holdning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 152
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 214

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB24016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
Studerende pr. semester:
København: 248
Køge: 55
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ezio Di Nucci   (4-6a7f6e7445787a736933707a336970)
Gemt den 10-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students