Farmakologi og Innovation

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kompetencer indenfor den basale kliniske forståelse og molekylære forståelse af lægemidlers virkning, bivirkninger, interaktioner og anvendelse i klinikken samt en basal innovationsforståelse, der muliggør nyttiggørelse af viden. Kurset lægger også vægt på at den studerende forstår innovationsprocesserne i sundhedsvæsenet, faktorer afgørende for implementering af nye tiltag og af bæredygtighed i udvikling, produktion og anvendelse af lægemidler og medicinsk teknologi.

Engelsk titel

Pharmacology and Innovation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Kompetencer

 • Integrere den basale forståelse for lægemidlers virkning med brug i klinikken på et oplyst grundlag
 • Relatere den basale forståelse for lægemidlets virkning, bivirkning samt interaktioner til praktisk anvendelse
 • Sammensætte behandlingsforslag med udgangspunkt i den enkelte patient
 • Diskutere processen for udvikling af lægemidler og teknologi i sundhedsvæsenet
 • Integrere systemisk innovationsforståelse i et sundhedsfagligt og samfundsmæssigt perspektiv
 • Designe og påbegynde den kreative proces for nyttiggørelse af viden
 • Relatere principperne for bæredygtighed i udvikling, produktion og anvendelse af lægemidler og medicinsk teknologi

 

Færdigheder

 • Identificere og strukturere medicinsk behandling ud fra kendskab til lægemidlers virkning, bivirkninger og interaktioner
 • Beregne korrekt dosis til anvendelse af et lægemiddel i en patient
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer ved igangsættelse af medicinsk behandling
 • Beskrive farmakologiske behandlingsprincipper rettet mod (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/kredsløb/lunge/nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Beskrive grundlag for anvendelse samt virkning af de mest anvendte lægemiddelgrupper
 • Beskrive problematikkerne bag risikosituationslægemidler
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer som årsag til nedsat virkning, bivirkninger eller toksiske reaktioner under medicinsk behandling
 • Strukturere udviklingsfaser for lægemidler
 • Strukturere udviklingsfaser for medicinsk teknologi
 • Forklare muligheder og barrierer i sundhedsvæsenet for bæredygtig udvikling og brug af lægemidler og teknologi
 • Praktisere og understøtte entrepreneurskab hvor udformning af en value proposition indgår
 • Understøtte implementering af innovative løsninger og forandringer
 • Forklare kommercialiseringsprocessen
 • Anvende regler og love for beskyttelse af data og opfindelser (intellectual property rights (IPR))
 • Udpege gode eksempler på innovative løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet
 • Diskuter etiske perspektiver omkring udvikling og implementering af løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet

 

Viden

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Beskrive farmakodynamiske, farmakokinetiske og farmakogenetiske grundbegreber
 • Redegøre for overordnede forskelle i den kliniske anvendelse af små syntetiske molekyler, peptid-baserede og biologiske lægemidler inkl. immunterapier samt celle og gen-baseret terapi (ATMPs: advanced therapy medicinal products)
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og udskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper (defineret på semesterets stofliste) med fokus på organsystemer gennemgået på bachelordelen: (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/kredsløb/lunge/nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen lægemiddeltoksikologi
 • Redegøre for begrebet personlig medicin
 • Redegøre for begrebet innovation
 • Gengive rettigheder og pligter ifm. opfindelser og patenteringsprocesser inkl. jura og kontrakter (eksempelvis samarbejdsaftaler)
 • Beskrive IPR (intellectual property rights), re-purposing, start-up-virksomhed, virksomhedsdannelse, options- og licensaftaler og anden nyttiggørelse af innovative løsninger
 • Redegøre for mulighederne for klinisk databeskyttelse og forskningsunderstøttende virksomhed
 • Redegøre for vigtigheden af kommercialisering og implementering
 • Beskrive understøttende organer for innovation på universitet, samt i regionen, staten og den private sektor
 • Referere til nødvendige regulatoriske aktiviteter for at opnå myndighedsgodkendelse til markedsføring af et produkt til klinisk brug
 • Beskrive moderne teknologier så som apparater, data og digitale løsninger
 • Nævne eksempler på etiske udfordringer så som dilemmaer, bias, og interessekonflikter

Obligatoriske øvelser med undervisning og pitch for hinanden, Virksomhedsbesøg, forelæsninger samt holdundervisning på forskellige lokationer: Green light-house
RH Innovationscenter, BII, Symbion.

SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter med 30 minutters forberedelse med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Hovedspørgsmål og bi-spørgsmål som afspejler kursets fagindhold og integration.
Krav til indstilling til eksamen

Eksamensforudsætninger består af:

Undervisningsdeltagelse i form af obligatoriske øvelser med undervisning og pitch for hinanden,

Virksomhedsbesøg, forelæsninger samt holdundervisning på forskellige lokationer: Green light-house, RH Innovationscenter, BII, Symbion.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

formelark og lommeregner er tilladt i forbindelse med spørgsmål i farmakokinetik. 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Beskrive farmakodynamiske, farmakokinetiske og farmakogenetiske grundbegreber
 • Redegøre for overordnede forskelle i den kliniske anvendelse af små syntetiske molekyler, peptid-baserede og biologiske lægemidler inkl. immunterapier samt celle og gen-baseret terapi (ATMPs: advanced therapy medicinal products)
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og udskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper (defineret på semesterets stofliste) med fokus på organsystemer gennemgået på bachelordelen: (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/​kredsløb/​lunge/​nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen lægemiddeltoksikologi
 • Redegøre for begrebet personlig medicin
 • Redegøre for begrebet innovation
 • Gengive rettigheder og pligter ifm. opfindelser og patenteringsprocesser inkl. jura og kontrakter (eksempelvis samarbejdsaftaler)
 • Beskrive IPR (intellectual property rights), re-purposing, start-up-virksomhed, virksomhedsdannelse, options- og licensaftaler og anden nyttiggørelse af innovative løsninger
 • Redegøre for mulighederne for klinisk databeskyttelse og forskningsunderstøttende virksomhed
 • Redegøre for vigtigheden af kommercialisering og implementering
 • Beskrive understøttende organer for innovation på universitet, samt i regionen, staten og den private sektor
 • Referere til nødvendige regulatoriske aktiviteter for at opnå myndighedsgodkendelse til markedsføring af et produkt til klinisk brug
 • Beskrive moderne teknologier så som apparater, data og digitale løsninger
 • Nævne eksempler på etiske udfordringer så som dilemmaer, bias, og interessekonflikter

 

Færdigheder

 • Identificere og strukturere medicinsk behandling ud fra kendskab til lægemidlers virkning, bivirkninger og interaktioner
 • Beregne korrekt dosis til anvendelse af et lægemiddel i en patient
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer ved igangsættelse af medicinsk behandling
 • Beskrive farmakologiske behandlingsprincipper rettet mod (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/​kredsløb/​lunge/​nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Beskrive grundlag for anvendelse samt virkning af de mest anvendte lægemiddelgrupper
 • Beskrive problematikkerne bag risikosituationslægemidler
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer som årsag til nedsat virkning, bivirkninger eller toksiske reaktioner under medicinsk behandling
 • Strukturere udviklingsfaser for lægemidler
 • Strukturere udviklingsfaser for medicinsk teknologi
 • Forklare muligheder og barrierer i sundhedsvæsenet for bæredygtig udvikling og brug af lægemidler og teknologi
 • Praktisere og understøtte entrepreneurskab hvor udformning af en value proposition indgår
 • Understøtte implementering af innovative løsninger og forandringer
 • Forklare kommercialiseringsprocessen
 • Anvende regler og love for beskyttelse af data og opfindelser (intellectual property rights (IPR))
 • Udpege gode eksempler på innovative løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet
 • Diskuter etiske perspektiver omkring udvikling og implementering af løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet

 

 

Kompetencer

 • Integrere den basale forståelse for lægemidlers virkning med brug i klinikken på et oplyst grundlag
 • Relatere den basale forståelse for lægemidlets virkning, bivirkning samt interaktioner til praktisk anvendelse
 • Sammensætte behandlingsforslag med udgangspunkt i den enkelte patient
 • Diskutere processen for udvikling af lægemidler og teknologi i sundhedsvæsenet
 • Integrere systemisk innovationsforståelse i et sundhedsfagligt og samfundsmæssigt perspektiv
 • Designe og påbegynde den kreative proces for nyttiggørelse af viden
 • Relatere principperne for bæredygtighed i udvikling, produktion og anvendelse af lægemidler og medicinsk teknologi
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 95
 • Teoretiske øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 6
 • Seminar
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB24015U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
Studerende pr. semester:
København: 248
Køge: 55
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mette Rosenkilde   (10-7774786a73706e71696a45787a736933707a336970)
 • Lærke Smidt Gasbjerg   (3-7c83775083857e743e7b853e747b)
Gemt den 10-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students