Tidligt klinisk ophold og kommunikation

Kursusindhold

Kurset er et 7 dages ophold på en klinisk hospitalsafdeling med mødepligt.

Kurset skal give den studerende kendskab til de forskellige sider af arbejdet som læge og samarbejdet på et hospital, herunder samarbejdet med andre faggrupper, samspillet mellem forskellige specialer og kommunikationen mellem læge, andre faggrupper og patient.

Den studerende skal således stifte bekendtskab med lægens arbejde og roller i den sekundære sektor ved at observere lægen i dennes arbejde.
Viden under kurset opnås primært ved at observere og reflektere over lægens arbejde ved konference, stuegang, ambulatorium, indlæggelse, udskrivelse, samt gerne i aftenvagt.
Under supervision vil den studerende også deltage i optagelse af anamnese, objektiv undersøgelse og praktiske færdigheder. 

Engelsk titel

Early Clinical Training and Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Opnå en forståelse af lægens rolle og funktion i læge-patientforholdet og som samarbejdspartner
 • Opnå en forståelse af sygeplejerskens og andet tværfagligt personales (eks. socialrådgiver, fysio- og ergoterapeut, bioanalytiker, diætist, sekretær) arbejde og roller
 • Opnå en forståelse og kunne redegøre for kommunikationen og samarbejdet mellem faggrupperne og i læge-patient forholdet
 • Opnå en forståelse og kunne redegøre for etiske dilemmaer og basale etiske normer i den kliniske praksis (tavshedspligt, patientautonomi, samtykke, paternalisme, diversitet, etc.)
 • Under supervision opnå viden om gennemførelse af anamnese og objektiv undersøgelse af patienter
 • Opnå en forståelse for at inddrage og omsætte teoretisk viden fra tidligere kurser i sammenhæng med den kliniske praksis

 

Færdigheder:

 • Kunne forklare betydningen af lægens funktioner, roller og lægefaglige professionalisme i arbejdet på en hospitalsafdeling
 • Kunne forklare kommunikationens betydning og krav til hensigtsmæssig formidling af problemstillinger til fagfæller, samarbejdspartnere, ikke-specialister, patienter og pårørende
 • Kunne forklare basale etiske aspekter i rollen som læge
 • Kunne reflektere over og observere, hvordan diversitetskompetencer påvirker kommunikation og bruges i klinisk praksis
 • Kunne praktisere udførelsen af anamnese og objektiv undersøgelse

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt kunne anvende og integrere de opnåede færdigheder til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med professionel tilgang
 • Selvstændigt kunne analysere etiske problemstillinger
 • Fremadrettet kunne arbejde målrettet med dine roller som læge i form af kommunikator, medicinsk ekspert, samarbejdspartner, sundhedsfremmer, organisator, akademiker og din lægefaglige professionalisme
 • Selvstændigt kunne anvende de opnåede færdigheder til at optage en anamnese og foretage en objektiv undersøgelse af patienter

Du vil under opholdet primært have en observerende og reflekterende rolle. Du skal primært stifte bekendtskab med lægens arbejde og roller ved at observere dennes arbejde herunder kommunikation og samarbejde med andre faggrupper. Under supervision vil du også deltage i optagelse af anamnese, objektiv undersøgelse og eventuelle andre praktiske færdigheder, som er typiske for lægejobbet. Der vil forekomme forskelle afhængigt af opgavernes sammensætning på den enkelte afdeling og det pågældende speciales karakter.

Kurset rummer ingen formaliseret teoretisk undervisning og kræver ikke teoretisk forberedelse. Du kan dog med fordel læse litteratur om lægens roller (eks. ”Lægens roller: En guide til professionel udvikling for medicinstuderende og yngre læger”, FADL’s forlag ISBN-9788777499029) 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering, 4 timer
Prøveformsdetaljer
Prøveformen er kursusdeltagelse med mødepligt samt godkendt skriftlig refleksionsopgave.

Inden kursets afslutning skal du aflevere en kort skriftlig refleksionsopgave, som den studenteransvarlige læge på afdelingen skal have læst og give feedback på.

Endelig godkendelse af kurset kræver aflevering af underskrevet og stemplet attestationsblanket fra den studenteransvarlige læge.

Refleksionsopgaven skal typisk udarbejdes svarende til 1 A4-side. Man vælger selv emnet omfattet af denne kursusbeskrivelse. Emnet kan typisk omfatte situationer og observationer, som man synes har været vigtige eller interessante. Det kan dreje sig om observationer af kommunikation, etiske problemstillinger, samarbejdsrelationer, specifikke lægeroller, etc.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilfredsstillende vis have:

 • Observeret lægens arbejde og roller i forbindelse med lægens forskellige funktioner
 • Observeret sygeplejerskers og andre faggruppers arbejde
 • Observeret faggruppernes indbyrdes kommunikation og samarbejde
 • Observeret lægens og andre faggruppers kommunikation med patienter og pårørende
 • Under supervision medvirket til anamnese og objektiv undersøgelse af patienter
 • Udarbejdet skriftlig refleksionsopgave som den attesterende læge har gennemgået
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 1
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Klinik
 • 52
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 137

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB24010U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
7 dages ophold på en klinisk hospitalsafdeling med mødepligt.
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
Studerende pr. semester:
København: 248
Køge: 55
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Møller Pedersen   (4-75767977497b6e707278777c736a6e75756a776d376d74)
 • jks728 jks728   (16-6f6a78786e686633686677717878747345776a6c6e74736d336970)
  Delkursusansvarlig for Region Sjælland
Gemt den 10-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students