Kursus i nyrer og urinveje

Kursusindhold

På kurset gennemgås nyrens mikro- og makroanatomi samt nyrens funktion, herunder nyrernes rolle i syre/basebalancen, regulering af volumen og sammensætningen af væskefaseme samt blodtryksregulering. Derudover gennemgås nyrens endokrine funktion samt funktion og kontrol af de fraførende urinveje.
 

Engelsk titel

Course in the Kidney and the Urinary Tract

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

 • Beskrive nyrer og urinvejenes makro- og mikroskopiske anatomi.

 • Beskrive den embryologiske udvikling af nyrer og urinveje

 • Beskrive nyrens roller i opretholdelsen af kroppens homeostase.

 • Redegøre for nyrens gennemblødning og reguleringen af denne, og for faktorer af betydning for nyrens iltforbrug.

 • Redegøre for metoder til at bestemme nyrens gennemblødning. 

 • Redegøre for dannelsen af ultrafiltratet og dettes sammensætning, herunder filtrationsbarrierens opbygning og selektivitet.

 • Redegøre for de forhold der bestemmer den glomerulære ultrafiltrations størrelse.

 • Redegøre for metoder til at bestemme den glomerulære filtrationshastighed. 

 • Redegøre for clearance begrebet, og de forhold der bestemmer størrelsen af den renale clearance for et givet stof.

 • Redegøre for reguleringen af den glomerulære filtration. 

 • Redegøre for den isomotiske reabsorption i den proximale tubulus.

 • Redegøre for mekanismer bag tubulær reabsorption af salte, vand og organiske molekyler.

 • Redegøre for mekanismer bag tubulær sekretion af salte og organiske molekyler.

 • Redegøre for den tubulære reabsorption af glukose og den tubulære sekretion af PAH

 • Redegøre for reguleringen af tubulusfunktionen, herunder de tubulære effekter af angiotensin II, aldosteron, ADH og parathyroideahormon.

 • Redegøre for metoder til bestemmelse af den tubulære sekretion og reabsorption.

 • Redegøre for begreberne filtrationsfraktion, ekstraktionsfraktion, reabsorptionsfraktion, ekskretionsfraktion og passagefraktion.

 • Redegøre for renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

 • Redegøre for dannelse af koncentreret og fortyndet urin, herunder virkningen af ADH, og betydningen af urea (karbamid). 

 • Redegøre for kalium homeostasen, herunder den renale behandling af kalium.

 • Redegøre for den renale behandling af calcium og fosfat, herunder effekter af calciotrope hormoner.

 • Redegøre for væskefasernes volumen og sammensætning.

 • Redegøre for udvekslingen af vand mellem kroppens væskefaser.

 • Beskrive de almindeligste væskeforstyrrelser og deres årsager.

 • Beskrive  metoder til kvantitering af væskefasernes volumen og sammensætning.

 • Redegøre for reguleringen af det arterielle blodtryk, og for ekstracellulær volumenets størrelse og osmolaritet.

 • Redegøre for nyrens rolle i neutralitetsreguleringen.

 • Redegøre for virkningsmekanismerne for hovedgrupperne af diuretika (loop-diuretika, thiazider, kaliumbesparende diuretika, kulsyreanhydrasehæmmere og osmotiske diuretika).

 • Redegøre for strukturen og funktionen af de fraførende urinveje, herunder miktionsrefleksen samt den voluntære kontrol af vandladningen.

Færdigheder

 • Udføre basale kvantitative nyrefysiologiske beregninger
 • Udføre basale analyser af nyrefysiologisk relevante parametre.
   

Kompetencer

 • Tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden og reflektere over læreprocessen.
 • Kunne omsætte teoretisk nyrefysiologisk viden med anatomisk histologiske forhold.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Kurset evalueres desuden i integreret eksamen i nyrer, endokrinologi og blod.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i nyrer og urinveje er:
- mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelse
- aflevering af øvelsesberegninger samt beståelse af MC-test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Forstå mekanismer bag koncentrering og dilutering af urin, herunder ADH:s rolle
 • Forstå grundlaget for at bruge kreatininclearance som et skøn for GFR
 • Beregne kreatininclearance
 • Beregne osmolær clearance
 • Beregne fritvandsclearance
 • Beregne filtreret Na+ og K+ samt deres reabsorptionsfraktion
 • Redegøre for forklaringer på de ændringer i vand- og saltudskillelsen, der optræder hos forsøgspersonerne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 59
 • Øvelser
 • 4
 • Total
 • 89

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12016U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Olga Sosnovtseva   (4-716e69634275777066306d7730666d)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students