Kursus i mave, tarm og lever

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse for mavens, tarmenes og leverens struktur og funktion, herunder fordøjelse og absorption. Den studerende skal desuden gives kundskaber om og forståelse for det katabole og anabole stofskifte, herunder energiomsætning og stofskifteregulering samt for principperne bag sammensætningen af en fuldgyldig kost.

Engelsk titel

Course in the Stomach, the Intestines and the Liver

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for fordøjelseskanalens makroskopiske anatomi
 • Redegøre for fordøjelseskanalens mikroskopiske anatomi
 • Redegøre for fordøjelseskanalens embryonale udvikling
 • Redegøre for spytsekretion, ventrikelsekretion, galdesekretion og pankreassekretion
 • Redegøre for den enzymatiske fordøjelse af makronæringsstofferne samt for de øvrige processer, der indgår i fordøjelse og absorption
 • Redegøre for styringen af mavetarmkanalens enzymatiske og motoriske funktioner
 • Redegøre for den epiteliale transport af vand, salte og næringsstoffer
 • Redegøre for den videre transport af optagne stoffer til forskellige organer
 • Redegøre for transport i blodet af substrater, metabolitter, hormoner etc.
 • Redegøre for hovedtrækkene i det katabole stofskifte
 • Redegøre for hovedtrækkene i det anabole stofskifte
 • Redegøre for energiomsætningen i det katabole og anabole stofskifte
 • Redegøre for reguleringen af stofskiftet
 • Beskrive xenobiotikas omsætning og udskillelse
 • Beskrive en fuldgyldig kost bestående af makro- og mikronæringsstoffer.
   

Færdigheder

 • Anvende metoder til bestemmelse af metabolitkoncentrationer og enzymaktiviteter
 • Anvende metoder til bestemmelse af stoffers affinitet ved molekylær transport
 • Tilrettelægge en fuldgyldig kost bestående af makro- og mikronæringsstoffer
 • Genkende og benævne mavetarmkanalens makroskopiske og mikroskopiske strukturer.
   

Kompetencer

 • Tilegne sig kliniske problemstillinger ved stofskiftesygdomme.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Kurset evalueres ved eksamen i mave, tarm og lever.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i mave, tarm og lever er:
- mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelser
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesforberedelse og efterbehandlingstimer
- aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for anvendte metoder til bestemmelse af metabolitkoncentrationer og enzymaktiviteter
 • Med eksempler fra kulhydratstofskiftet redegøre for regulation af enzymaktiviteter ved allosterisk modifikation, covalent modifikation og enzyminduktion
 • Med udgangspunkt i en fysiologisk tilstand og en patofysiologisk tilstand (diabetes) redegøre for regulation af stofskiftet
 • Redegøre for, hvad kortslutningsstrøms-måling kan bruges til
 • Redegøre for bestemmelse af stoffers affinitet ved molekylær transport.
   

Færdigheder

 • Anvende metoder til bestemmelse af metabolitkoncentrationer og enzymaktiviteter
 • Anvende metoder til bestemmelse af stoffers affinitet ved molekylær transport.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 243
 • Øvelser
 • 16
 • Eksamensforberedelse
 • 8
 • Total
 • 341

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12013U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ole Hartvig Mortensen   (8-756e67787a7c6f6d46797b746a34717b346a71)
 • Benjamin Anderschou Holbech Jensen   (15-6f727b776e7a767b3b77727b80727b4d80827b713b78823b7178)
  Fysiologi
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students