Kursus og eksamen i medicinsk psykologi og sundhedspsykologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige kundskaber inden for lægefagligt relevante psykologiske emner, herunder perception, kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, smerte- og stressteori samt basal indsigt i psykologisk metodik.

Engelsk titel

Medical and Health Psychology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - Eksamen er obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

 • Beskrive psykologiens metodologiske udvikling og hovedtrækkene i de forskellige psykologiske skoledannelser (perspektiver)
 • Diskutere rationalet bag den bio-psyko-sociale model og samspillet mellem psyke (hjerne) og soma (krop).
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, stressteori, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer.
 • Beskrive og redegøre for lægefagligt relevante emner inden for almen psykologi.
 • Diskutere motivation, herunder forskellige motivationsmodeller og dens relevans for forståelsen af sundheds- og sygdomsadfærd.
 • Diskutere emotionsteori, herunder udvise forståelse af angst og depression i relation til sygdom i øvrigt.
 • Redegøre for og diskutere væsentlige, lægefaglig relevante begreber i forbindelse med personlighedsteori.
 • Diskutere lægefagligt relevante aspekter af intelligensbegrebet samt arv og miljøs betydning for psykiske egenskaber.
 • Redegøre for kriseteori.
 • Diskutere psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kronisk sygdom.
 • Redegøre for lægefagligt relevante udviklingspsykologiske teorier i livsforløb-perspektiv og diskutere deres betydning for sundhed og sygdom.
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold, samt diskutere disses betydning for sundhed og sygdom og læge-patient forholdet.
 • Diskutere alle ovenfor nævnte emners betydning for den kliniske beslutningsproces og patientkontakt.

 

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til medicinstudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis, samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse.

 

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny psykologisk viden med relevans for den medicinske profession, herunder kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne rådgive patienter.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt inkl. fuld brug af internet

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive psykologiens metodologiske udvikling og hovedtrækkene i de forskellige psykologiske skoledannelser (perspektiver)
 • Diskutere rationalet bag den bio-psyko-sociale model og samspillet mellem psyke (hjerne) og soma (krop).
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, stressteori, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer.
 • Beskrive og redegøre for lægefagligt relevante emner inden for almen psykologi.
 • Diskutere motivation, herunder forskellige motivationsmodeller og dens relevans for forståelsen af sundheds- og sygdomsadfærd.
 • Diskutere emotionsteori, herunder udvise forståelse af angst og depression i relation til sygdom i øvrigt.
 • Redegøre for og diskutere væsentlige, lægefaglig relevante begreber i forbindelse med personlighedsteori.
 • Diskutere lægefagligt relevante aspekter af intelligensbegrebet samt arv og miljøs betydning for psykiske egenskaber.
 • Redegøre for kriseteori.
 • Diskutere psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kronisk sygdom.
 • Redegøre for lægefagligt relevante udviklingspsykologiske teorier i livsforløb-perspektiv og diskutere deres betydning for sundhed og sygdom.
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold, samt diskutere disses betydning for sundhed og sygdom og læge-patient forholdet.
 • Diskutere alle ovenfor nævnte emners betydning for den kliniske beslutningsproces og patientkontakt.

 

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til medicinstudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis, samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse.

 

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny psykologisk viden med relevans for den medicinske profession, herunder kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne rådgive patienter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 41
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 87
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 135

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12007U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gitta Wörtwein   (4-787a88805184867f753f7c863f757c)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students