Kursus i medicinsk genetik, medicin

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme samt efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre samt for den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosomer.

Engelsk titel

Course in Medical Genetics, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå basale genetiske problemstillinger og genetik set i sammenhæng med andre fag
 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange.
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
 • Beskrive og forstå meiose

 

Færdigheder

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Kurset evalueres desuden i eksamen i medicinsk genetik.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i medicinsk genetik er:
- Mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisning, herunder fremlæggelse af resultater
- Deltagelse i multiple choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for metoder til genetisk diagnostik og forstå mutationers betydning
 • Redegøre for anvendelsen af koblede DNA-markører til kortlægning af mutationer i familier
 • Redegøre for betydningen af ændringer i kromosomer for personen selv og personens børn
 • Redegøre for, hvordan disse ændringer kan være opstået.
   

Færdigheder

 • Beregne risikoen for, at en arvelig sygdom gives videre til næste generation.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 97
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Total
 • 136

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12006U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Nørremølle   (7-6774746b74756b46797b746a34717b346a71)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students