Specialefokuseret kursus og eksamen i Anæstesiologi: Geriatrisk anæstesi

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til det anæstesiologiske subspeciale; geriatrisk anæstesi, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en læge, der arbejder på introduktionslæge niveau under en introduktionsstilling i specialet anæstesi.
 
Den studerende skal i løbet af kurset opnå godt kendskab til geriatrisk anæstesi både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialet. Den studerende vil
under kurset blive introduceret til kvalitets- og forskningsfeltet ”Safe Brain Initiative”, der er veletableret på sygehuset. Kurset bygger videre på de studerendes færdigheder indenfor anæstesiologi, og kurset skal udover kendskabet til dette subspeciale også tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og tillid i rollen som professionel.
Engelsk titel

Medical specialty Focused Course an Exam in Anesthesiology: Anesthesia for the geriatric patient

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden 

Indenfor specialets område:

 • Redegøre for relevant litteratur til brug af forslag til anæstesimetode samt til induktions- og vedligeholdelsesdoser af anæstesimidler til den ældre patient
 • Redegøre for præsamtale og informeret samtykke til anæstesi
 • Redegøre for forskellige anæstesimetoder, der virker neuroprotektivt for den ældre patient
 • Opnå forståelse og redegøre for kvalitetsdatabaser tilknyttet "Save Brain Initative"

 

Færdigheder 
Indenfor specialets område:

 • Optage en journal og afholde præsamtale (herunder indhente informeret samtykke til anæstesi) med patienten om den kommende anæstesimetode til ældre patients forestående indgreb
 • Anlægge perifere nerveblokader, der vil give den studerende en fordel ved start af en introlægestilling
 • Gennemføre og gennemgå specifikke patient anæstesier med de kliniske lektorer
 • Demonstrere kliniske færdigheder på fantom- siden da under supervision - på patient
 • Fremlægge en patientcase på konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel inden for specialet
   

Kompetencer

Inden for specialets område: 

 • Agere professionelt
 • Varetage god kommunikation og samarbejde med kollegaer, andre faggrupper, patienter og pårørende
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på sygehusafdeling og vejledningstimer med klinisk lektor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i klinisk kursus i anæstesiologi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitets udvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermatologi-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusiv børne og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirugi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
30 minutter konsultation samt 30 minutter eksamination

Forberedelse: 24 timer. Den studerende informeres om, hvilken afdelingsfunktion/​diagnose som eksamen vil omhandle.

Eksamen vil omhandle anæstesi til en geriatrisk patient.

Eksamen afholdes under den afsluttende del af opholdet på afdelingen. Den studerende skal varetage anviste funktioner knyttet til afdelingen under supervision af en klinisk lektor. Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede bedømmelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden 

Indenfor specialets område:

 • Redegøre for relevant litteratur til brug af forslag til anæstesimetode samt til induktions- og vedligeholdelsesdoser af anæstesimidler til den ældre patient
 • Redegøre for præsamtale og informeret samtykke til anæstesi
 • Redegøre for forskellige anæstesimetoder, der virker neuroprotektivt for den ældre patient
 • Opnå forståelse og redegøre for kvalitetsdatabaser tilknyttet "Save Brain Initative"

 

Færdigheder 
Indenfor specialets område:

 • Optage en journal og afholde præsamtale (herunder indhente informeret samtykke til anæstesi) med patienten om den kommende anæstesimetode til ældre patients forestående indgreb
 • Anlægge perifere nerveblokader, der vil give den studerende en fordel ved start af en introlægestilling
 • Gennemføre og gennemgå specifikke patient anæstesier med de kliniske lektorer
 • Demonstrere kliniske færdigheder på fantom- siden da under supervision - på patient
 • Fremlægge en patientcase på konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel inden for specialet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1,5
 • Total
 • 361,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA22001U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 45-1
Forårssemestre: uge 15-23
Skemagruppe
Kurset udbydes på Nykøbing Falster Sygehus
Kapacitet
Maks. 3 studerende forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet.
Studerende på Region Sjælland-sporet vil blive prioriteret først.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ninna Rose Holm   (4-777b7871497b6e707278777c736a6e75756a776d376d74)
Underviser

Thomas Thougaard; thot@regionsjaelland.dk
Anders Rothe; anrot@regionsjaelland.dk
Peter Kirkegaard; peki@regionsjaelland.dk
Finn Radtke; fmr@regionsjaelland.dk

Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students