Kursus i ulighed i sundhed

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til sammenhængen mellem social og økonomisk ulighed blandt borgerne, forekomsten af sygdomme og udbyttet af behandling.

Som ung læge i front konfronteres man ofte med patientforløb, som rummer langt bredere sociale og sundhedsmæssige udfordringer, end man umiddelbart føler sig forberedt på. Kursets sigte er at klæde de studerende bedre på til at erkende og håndtere disse udfordringer – både på sygehuset, i primærsektoren og ikke mindst tværsektorielt.

Kurset foregår på Nykøbing Falster Sygehus, som er et af de smukkest beliggende sygehuse i Danmark, men også placeret i et optageområde med store sociale og helbredsmæssige udfordringer. Kurset gennemføres som internatkursus på sygehuset med indkvartering i umiddelbar nærhed.

Den studerende bliver introduceret til litteratur, der beskriver sammenhængen mellem sociale forhold, sygdom og behandling. Den studerende skal skrive sin egen sammenfatning af litteraturen, gerne illustreret med de principielle aspekter af de praktiske eksempler som indgår i kurset.

Kurset vil række udad og illustrere det store spænd i Danmarks yderområder. Der lægges vægt på vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde mellem somatik, psykiatri, praksis og kommuner. At arbejde som ung læge i Danmarks yderområder er ikke kun lærerigt på baggrund af bredden i de sygdomme og tilstande, man hjælper borgerne med. Det er også givende i forhold til at få indblik i hvad der kræves for at skabe gode tværsektorielle forløb og for at udnytte sundhedsvæsnets ressourcer bedst muligt, således at der kan skabes en øget lighed i sundhed.

Den studerende skal skriftligt redegøre for de udfordringer og mulige løsninger, sundhedsvæsenet står overfor i diagnostik og behandling af borgere med socialt belastede leveforhold

Engelsk titel

Course in Inequality and Health

Uddannelse

Valgfag på Kandidatuddannelsen i medicin

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Forstå sammenhængen mellem ulighed i samfundet, forekomsten af sygdomme og udbyttet af behandling

 

Færdigheder

 • Diagnostisere patienter fra socialt belastede leveforhold
 • Planlægge og gennemføre behandling af patienter fra socialt belastede leveforhold
 • Samarbejde tværsektorielt med primærsektoren i optimering af udbyttet af behandlingen for patienter fra socialt belastede leveforhold
 • Varetage god kommunikation med socialt udsatte patienter
 • beskrive det netværk af aktører i sundheds-og social sektoren, som kan indgå i indsatsen for socialt udsatte patienter
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende i både hospitals- og primærsektor
 • Agere professionelt

 

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt

Før internat: Selvstudium af kursuslitteratur suppleret med enkelte web-baserede forelæsninger og spørgetimer;
Internatkursus på Nykøbing Falster Sygehus; klinik, holdundervisning, forelæsninger

SMEA15031U Kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​​/​​sund.ku.dk/​​kontakt/​​medarbejdere/​​aus-medarbejderoversigt/​​

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Beståelse af kursus opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen samt godkendt skriftlig opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Forstå sammenhængen mellem ulighed i samfundet, forekomsten af sygdomme og udbyttet af behandling

 

Færdigheder

 • Diagnostisere patienter fra socialt belastede leveforhold
 • Planlægge og gennemføre behandling af patienter fra socialt belastede leveforhold
 • Samarbejde tværsektorielt med primærsektoren i optimering af udbyttet af behandlingen for patienter fra socialt belastede leveforhold
 • Varetage god kommunikation med socialt udsatte patienter
 • Kende det netværk af aktører i sundheds-og social sektoren, som kan indgå i indsatsen for socialt udsatte patienter
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende i både hospitals- og primærsektor
 • Agere professionelt
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Klinik
 • 3
 • Studiegrupper
 • 5
 • Total
 • 63

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA21001U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Starter kl. 18.00 på dag 1, slutter kl. 12.00 på dag 4.
Kapacitet
Maks. 25 studerende forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet.
Studerende på Region Sjælland-sporet vil blive prioriteret først.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Merete Labriola   (15-7a727f7281723b796e6f7f767c796e4d80827b713b78823b7178)
Underviser

For Nykøbing Falster Sygehus: Afdelingslæge Gry St-Martin, Nykøbing Falster Sygehus
For Københavns Universitet: Elsebeth Lynge, professor, Nykøbing Falster Sygehus

Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students