Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: reumatologi

Kursusindhold

Den studerende vil på kurset deltage aktivt i afdelingens arbejde svarende til en yngre læge med egne patienter i ambulatoriet, der er henvist til nærmere udredning for muskel- og ledsymptomer. Disse patienter kan have karakter af en diagnostisk nød, som kræver viden indenfor reumatologi og andre intern medicinske specialer.  I et vist omfang vil der være mulighed for at deltage i tilsyn på komplicerede patienter indlagt på andre afdelinger og deltagelse i vagtarbejde under supervision af erfarne kolleger.

Der fokuseres på hands-on færdigheder i forhold til patienter med akutte og kroniske artrit- og rygsygdomme, som er væsentlige at kunne som læge. Den studerende vil opnå grundlæggende kliniske færdigheder inden for ledundersøgelse, rygundersøgelse, smertebehandling m.m. og blive introduceret til ultralyd, ledpunktur, mikroskopi af ledvæske, indgivelse af biologiske lægemidler samt indikation for og tolkning af billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen, MR, CT, PET-CT, DXA).

Der fokuseres på at lære grundlæggende og målrettet udredning, undersøgelse og behandling af de almindeligste reumatologiske sygdomme samt intern medicinsk komorbiditet og differentialdiagnoser. I et vist omfang vil den studerende også møde den reumatologiske patient med svær organpåvirkning.

Den studerende vil blive trænet i at præsentere og diskutere patientcases. Desuden trænes i at kunne formidle udrednings- og behandlingsplan herunder information til patienten. 

Dette kursus i Intern Medicin – Reumatologi giver den studerende de nødvendige redskaber til at vurdere og undersøge og behandle patienter mistænkt for eller kendt med lokale og generaliserede reumatologiske sygdomme.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Rheumatology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Redegøre for de hyppigste årsager til ledsmerter med eller uden ledhævelse herunder osteoartrose, reumatoid artritis, reaktiv artritis og krystalartritis.

  • Identificere, diskutere og forholde sig kritisk til de symptomer og kliniske fund en patient med ledsmerter kan have samt kunne reflektere over, om der er tale om sjældnere bindevævssygdomme.

  • Redegøre for hyppige årsager til udbredte muskelsmerter herunder ved polymyalgia reumatica og arteritis temporalis.

  • Identificere, diskutere og forholde sig kritisk til de symptomer og kliniske fund en patient med udbredte muskelsmerter kan have samt kunne reflektere over differentialdiagnoser herunder fibromyalgi, infektion, malign sygdom eller anden bindevævssygdom.

  • Redegøre for årsager til rygsmerter med eller uden udstråling herunder uspecifikke rygsmerter, degenerative rygsygdomme som spinalstenose og diskusprolaps samt kunne redegøre for inflammatoriske og ikke-inflammatoriske rygsmerter.

  • Identificere, diskutere forholde sig kritisk tilde symptomer og kliniske fund en patient med rygsmerter med eller uden udstråling til ekstremitet kan have.


Færdigheder 

Vedr. patient med ledsmerter

 • Stille en mulig diagnose og differentialdiagnose samt tage stilling til relevant udredning af en patient med ledsmerter.

 • Foretage relevant anamnese og global ledundersøgelse efter standardiserede principper hos en patient med ledsmerter.

 • Foreslå en plan for relevant behandling af en patient med ledsmerter.

 • Vurdere indikationen for billeddiagnostik herunder røntgenundersøgelse, MR-scanning (MR), og ultralydsundersøgelse (UL) hos en patient med ledsmerter

 • Beskrive tegn på artrit vurderet ved UL

 • Foretage mikroskopi af ledvæske og beskrive forekomst af krystaller.

 • Kunne formidle udrednings- og behandlingsplan, herunder information til en patient med ledsmerter.

Vedr. patient med udbredte muskelsmerter

 • Stille en mulig diagnose og differentialdiagnose samt tage stilling til relevant udredning af en patient med udbredte muskelsmerter.

 • Foretage en relevant anamnese og objektiv undersøgelse hos en patient med udbredte muskelsmerter.

 • Vurdere indikationen for billeddiagnostik herunder røntgenundersøgelse, UL, MR, CT og PET-CT.

 • Foreslå en plan for relevant behandling af denne patient.

 • Kunne formidle udrednings- og behandlingsplan, herunder information til patienten med udbredte muskelsmerter.

Vedr patient med rygsmerter

 • Stille en mulig diagnose og differentialdiagnose samt tage stilling til relevant udredning af en patient med rygsmerter.

 • Foretage en relevant rygundersøgelse hos en patient med rygsmerter med eller uden udstråling til ekstremitet.

 • Foreslå en plan for relevant smertebehandling af patient med rygsmerter samt kunne vurdere behovet for henvisning til fysioterapi og kirurgi.

 • Vurdere MR billeder på et basalt niveau hos en patient med rygsmerter

 • Formidle udrednings- og behandlingsplan, herunder information til patienten vedrørende smertebehandling, konservativt forløb versus kirurgisk behandling af diskusprolaps og informere om faresymptomer.

   

 • Præsentere og diskutere patientcases.

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 2 timer
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Redegøre for de hyppigste årsager til ledsmerter med eller uden ledhævelse herunder osteoartrose, reumatoid artritis, reaktiv artritis og krystalartritis.

  • Identificere, diskutere og forholde sig kritisk til de symptomer og kliniske fund en patient med ledsmerter kan have samt kunne reflektere over, om der er tale om sjældnere bindevævssygdomme.

  • Redegøre for hyppige årsager til udbredte muskelsmerter herunder ved polymyalgia reumatica og arteritis temporalis.

  • Identificere, diskutere og forholde sig kritisk til de symptomer og kliniske fund en patient med udbredte muskelsmerter kan have samt kunne reflektere over differentialdiagnoser herunder fibromyalgi, infektion, malign sygdom eller anden bindevævssygdom.

  • Redegøre for årsager til rygsmerter med eller uden udstråling herunder uspecifikke rygsmerter, degenerative rygsygdomme som spinalstenose og diskusprolaps samt kunne redegøre for inflammatoriske og ikke-inflammatoriske rygsmerter.

  • Identificere, diskutere forholde sig kritisk tilde symptomer og kliniske fund en patient med rygsmerter med eller uden udstråling til ekstremitet kan have.


Færdigheder 

Vedr. patient med ledsmerter

 • Stille en mulig diagnose og differentialdiagnose samt tage stilling til relevant udredning af en patient med ledsmerter.

 • Foretage relevant anamnese og global ledundersøgelse efter standardiserede principper hos en patient med ledsmerter.

 • Foreslå en plan for relevant behandling af en patient med ledsmerter.

 • Vurdere indikationen for billeddiagnostik herunder røntgenundersøgelse, MR-scanning (MR), og ultralydsundersøgelse (UL) hos en patient med ledsmerter

 • Beskrive tegn på artrit vurderet ved UL

 • Foretage mikroskopi af ledvæske og beskrive forekomst af krystaller.

 • Kunne formidle udrednings- og behandlingsplan, herunder information til en patient med ledsmerter.

Vedr. patient med udbredte muskelsmerter

 • Stille en mulig diagnose og differentialdiagnose samt tage stilling til relevant udredning af en patient med udbredte muskelsmerter.

 • Foretage en relevant anamnese og objektiv undersøgelse hos en patient med udbredte muskelsmerter.

 • Vurdere indikationen for billeddiagnostik herunder røntgenundersøgelse, UL, MR, CT og PET-CT.

 • Foreslå en plan for relevant behandling af denne patient.

 • Kunne formidle udrednings- og behandlingsplan, herunder information til patienten med udbredte muskelsmerter.

 

Vedr patient med rygsmerter

 • Stille en mulig diagnose og differentialdiagnose samt tage stilling til relevant udredning af en patient med rygsmerter.

 • Foretage en relevant rygundersøgelse hos en patient med rygsmerter med eller uden udstråling til ekstremitet.

 • Foreslå en plan for relevant smertebehandling af patient med rygsmerter samt kunne vurdere behovet for henvisning til fysioterapi og kirurgi.

 • Vurdere MR billeder på et basalt niveau hos en patient med rygsmerter

 • Formidle udrednings- og behandlingsplan, herunder information til patienten vedrørende smertebehandling, konservativt forløb versus kirurgisk behandling af diskusprolaps og informere om faresymptomer.

 

 • Præsentere og diskutere patientcases.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 362

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20106U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 37-44
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 44-1
Forårssemestre: uge 7-14
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 14-23
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. 10 studerende pr. semester.
OBS! 2 pladser i Region Sjælland regi (Køge)
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Østergaard   (21-6f6b6d6d676e307167757667746963637466303233427467696b71706a30666d)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students