Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: lungesygdomme

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til et lægeligt speciale, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet.

Intern medicin: Lungemedicin er et fag med mange patienter både i indlagt og ambulant regi, det er også et område med både akut og kronisk syge patienter, samt unge og gamle patienter. De hyppigste sygdomme er astma, KOL og lunge kræft. Den studerende vil opnå færdigheder i journalskrivning og varetagelse af den multisyge patient, idet patienter med KOL i exacerbation ofte både er hjerte- og lungesyge samtidigt, samt potentielt også lider af sukkersyge og gigt.  Der anvendes non-invasiv ventilation som maske-respirator i de almindelige sengeafsnit, og her opnås viden om arterielle gasanalyser. Hos astmapatienter er der mulighed for at opnå viden om luftvejsinflammation, allergi og respirationsfysiologi. De inflammatoriske sygdomsmekanismer ved astma danner baggrund for valg af de nye biologiske midler, der anses som fremtidens behandlingsmulighed samt arbejdet med Personalised Medicine.

Udredning af lungekræft er et område, der fylder meget indenfor lungemedicin, og her foretages en lang række invasive undersøgelser, hvor kurset vil give indsigt i de muligheder, der er indenfor dette område, herunder anatomiens rolle. Udover disse almindelige sygdomme, vil de studerende også støde på mindre udbredte sygdomsgrupper såsom lungefibrose, som er væsentlige lidelser med et progredierende forløb, hvor både viden om røntgenundersøgelse af lungerne og respirationsfysiologi er væsentlige faktorer.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Respiratory Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer ved astma og KOL
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer (akut og kronisk), herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder Lunge stetoskopi, opsætte non-Invasiv ventilation (NIV), drøfte respirator med anæstesi afdeling.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder Thoracocentesis, Spirometri, Peak-flow, priktest, tage a-punktur og analysere denne.
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
   

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor. Det kan også være en af afdelingens seniorlæger.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Færdigheder:

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder Lunge stetoskopi, opsætte non-Invasiv ventilation (NIV), drøfte respirator med anæstesi afdeling.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder Thoracocentesis, Spirometri, Peak-flow, priktest, tage a-punktur og analysere denne.
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
 • Gå stuegang på et mindre antal patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20105U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 45-1
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 37-44
Forårssemestre: uge 15-23
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 7-14
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. 7 studerende pr. semester.
2 pladser i Region Sjælland regi (Roskilde).
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Suppli Ulrik   (22-666b64756f7277776831767873736f6c31786f756c6e4375686a6c72716b31676e)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students