Specialefokuseret kursus og eksamen i gastroenterologi og hepatologi: gastrointestinal endoskopi

Kursusindhold

Det specialefokuserede kursus i gastrointestinal endoskopi vil give interesserede studerende en multidisciplinær undervisning med vægt på egentlig oplæring i gastrointestinal endoskopi. Oplæringen vil ligne den, som en læge i introduktionsstilling tilbydes. Udover teoretisk undervisning i endoskopi og de relevante sygdomme vil kurset fokusere på hands-on oplæring, i starten på simulator og efterhånden som superviseret endoskopi. Formålet med kursus er at give den studerende et både teoretisk, men også praktisk indblik i samspillet mellem basal klinik og de diagnostiske og terapeutiske muligheder, som gastrointestinal endoskopi kan tilbyde. Efter endt kursus kan den studerende optage en anamnese og lægge et relevant udredningsprogram samt selvstændigt gennemføre en diagnostisk øsofago-gastro-duodenoskopi.
I løbet af kurset tilbydes teoretisk undervisning inden for følgende emner: Endoskopets opbygning og biopsiteknik, gastroskopi – indikationer og teknik, øvre gastrointestinale sygdomme, nedre endoskopi, inflammatorisk tarmsygdom, avanceret endoskopi og komplikationer til endoskopi, cancer i mave-tarmkanalen samt andre billeddannende modaliteter i mave-tarmkanalen.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Gastroenterology and Hepatology: Gastrointestinal Endoscopy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som kommunikator, som akademiker og som professionel.

Viden

 • Beherske grundlæggende endoskopisk terminologi
 • Redegøre for indikationerne for øvre og nedre endoskopi
 • Redegøre for almindeligt forekommende øvre og nedre gastrointestinale sygdomme
 • Have grundlæggende viden om endoskopets opbygning, teknik og billeddannelse
 • Forstå og tolke histopatologiske prøvesvar
 • Redegøre for komplikationer til endoskopiske procedurer
 • Redegøre for udvalgte metoder i avanceret diagnostisk og terapeutisk endoskopi
 • Redegøre for endoskopiens plads i udredning og behandling af sygdomme i øvre mave-tarmkanal
 • Redegøre for de vigtigste elementer i teamlederrollen på endoskopistuen

Færdigheder

 • Foretage anamnese og lægge udredningsprogram for patienter med symptomer fra øvre mave-tarmkanal
 • Foretage klinisk vurdering af patient henvist til øvre endoskopi
 • Selvstændigt kunne stille indikation for øvre endoskopi
 • Selvstændigt kunne gennemføre øvre og nedre endoskopi på skopisimulator
 • Selvstændigt kunne gennemføre en diagnostisk øsofago-gastro-duodenoskopi på patient
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor
 • Varetage god kommunikation
 • Agere professionelt
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.
   

Kompetencer

 • Som teamleder tage ansvar for og koordinere det tværfaglige samarbejde på endoskopistue
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1,5 time
Prøveformsdetaljer
Der gives 24 timers forberedelse.
Eksamen vil omfatte en anamneseoptagelse på en patient med symptomer fra øvre mave-tarmkanal efterfulgt af en diagnostisk øsofago-gastro-duodenoskopi på en patient eller eventuelt selvstændig gennemførelse af øvre og nedre endoskopi på skopisimulator. Dette vil også inkludere opfølgning på skopien og information til patienten inklusive eksaminandens forslag til videre udredning og behandling. I løbet af eksaminationen vil der være mundtlig overhøring i relevante emner fra kurset.

Ved forberedelsens start præciseres det, hvilke funktioner eksaminanden skal varetage under eksaminationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som kommunikator, som akademiker og som professionel.

Viden

 • Beherske grundlæggende endoskopisk terminologi
 • Redegøre for indikationerne for øvre og nedre endoskopi
 • Redegøre for almindeligt forekommende øvre og nedre gastrointestinale sygdomme
 • Have grundlæggende viden om endoskopets opbygning, teknik og billeddannelse
 • Forstå og tolke histopatologiske prøvesvar
 • Redegøre for komplikationer til endoskopiske procedurer
 • Redegøre for udvalgte metoder i avanceret diagnostisk og terapeutisk endoskopi
 • Redegøre for endoskopiens plads i udredning og behandling af sygdomme i øvre mave-tarmkanal
 • Redegøre for de vigtigste elementer i teamlederrollen på endoskopistuen
   

Færdigheder

 • Foretage anamnese og lægge udredningsprogram for patient med symptomer fra øvre mave-tarmkanal
 • Foretage klinisk vurdering af patient henvist til øvre endoskopi
 • Selvstændigt kunne gennemføre en diagnostisk øsofago-gastro-duodenoskopi på patient eller selvstændigt kunne gennemføre øvre og nedre endoskopi på skopisimulator
 • Selvstændigt kunne stille indikation for øvre endoskopi
 • Varetage god kommunikation
 • Agere professionelt.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1,5
 • Total
 • 361,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20087U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Kurset strækker sig over 8 uger
Efterårssemestre: efter aftale med de tilmeldte studerende
Forårssemestre: efter aftale med de tilmeldte studerende
Skemagruppe
.
Kapacitet
Kurset udbydes ikke til eksterne studerende. Maks. to studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Bytzer   (4-7b786d844b7d7072747a797e756c7077776c796f396f76)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students