Kursus i gerontologi

Kursusindhold

I disse år er der en rivende udvikling i aldringsforskningen, men undervejs i lægeuddannelsen er der ikke et tilsvarende fokus på aldringens mange aspekter. Alle læger vil komme til at møde ældre patienter. Selvom sygdomme og behandlingsmetoder er de samme blandt ældre som blandt yngre patienter, er der en lang række forhold, der gør arbejdet med den ældre patient til en særlig kompleks problemstilling. Her på dette kursus opnår du viden om en lang række af disse forhold.

Vi kommer omkring

 • aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring,
 • alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk behandling af ældre,
 • forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,
 • vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (sociale relationer, fysisk aktivitet, kost) og om kommunikation med den gamle patient,
 • om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning (etiske aspekter, pårørende),
 • om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.
Engelsk titel

Course in Gerontology

Uddannelse

Valgfag på Kandidatuddannelsen i medicin

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Forelæsninger og studenteraktiverende undervisning.

Læsemateriale vil være tilgængeligt i Absalon.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Beståelse af kursus opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen. Kurset godkendes ved fuld kursusdeltagelse. Er der behov for enkelte timers fravær kan kurset bestås mod aflevering af mindre skriftlig opgave. Kontakt kursusleder.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Èn intern bedømmer.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Redegøre for aldringens demografi, den normale aldringsproces, herunder mekanismer og teorier om aldring
 • Redegøre for principper for forebyggelse og rehabilitering blandt ældre og redegøre for eksisterende praksis herfor
 •  

Færdigheder

 • Benytte viden om alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk behandling af ældre i det kliniske arbejde med ældre patienter
 • Benytte viden om faktorer af betydning for den enkelte ældres livsforløb, hverdag og helbred, samt den enkelte ældres egne ønsker til alderdommen i mødet med den enkelte ældre patient
 • Benytte viden om kommunikation med ældre patienter
 • Benytte viden om livets afslutning, kommunikation herom og inddragelse af pårørende.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 42,5
 • Total
 • 71,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20080U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
Maks. 40 studerende, heraf er 37 pladser forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Juul Nilsson   (4-6970746f46797b746a34717b346a71)
Gemt den 17-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students