Kursus i etiske dilemmaer indenfor medicin - lægens rolle belyst gennem litteratur og film

Kursusindhold

Kurset giver gennem læsning af litteratur, filmfremvisning og diskussioner af det læste og sete, kombineret med etik-relevante oplæg, den medicinstuderende indsigt i etiske dilemmaer og i lægerollen generelt.

Lægerollen og dens dilemmaer, både hvad angår eksistentielle problemstillinger og diagnostiske og behandlingsmæssige dilemmaer, repræsenterer store udfordringer i det daglige kliniske arbejde. Eksempelvis udgør spørgsmål omkring fosterdiagnostik, tidligt fødte børn, prognoser ved alvorlige diagnoser, valg af behandling ved malign/terminal sygdom og aktiv dødshjælp daglige etiske dilemmaer indenfor lægegerningen. Nogle af grundbegreberne og synsvinklerne introduceres på bacheloruddannelsens obligatoriske kursus i videnskabsteori, men litteratur og film, som er relateret til medicinske dilemmaer og oplevelser hos såvel læge som patient, repræsenterer en helt anden tilgang til emnet. Kurset anvender en tværfakultær tilgang til emnet med en blanding af undervisere fra medicin og andre fakulteter.

 

Engelsk titel

Course in Ethical Dilemmas in Medicine - The Doctors Role: Literature and Film

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for eksempler på litteratur og film, som belyser lægens etiske dilemmaer
 • Identificere aktuelle etiske problemstillinger indenfor medicin.
   

Færdigheder

 • Beskrive etiske dilemmaer i film og litteratur om lægevidenskab og reflektere over, hvordan fiktionen kan bidrage til udvikling af egen praksis.
 • Diskutere og vurdere argumenter for forskellige etiske holdninger i lægeetiske dilemmaer og argumentere for egen holdning.
 • Drøfte og perspektivere etiske problemstillinger i kliniske situationer.
   

Kompetencer

 • Være i stand til at kommunikere etiske problemstillinger til andre faggrupper.
 • Opsøge ny viden indenfor læge-etiske spørgsmål og reflektere over læringsprocessen omkring etiske dilemmaer.

Forelæsninger, filmfremvisning og studenteraktiverende holdundervisning.

Der forventes et litterært værk (eller uddrag heraf) læst forud for hver undervisningsseance. Dette værk diskuteres i plenum, og relevant etisk viden formidles af undervisere. Derudover gives et foredrag om det aktuelle emne, der vises en film, som diskuteres af underviser og studerende efterfølgende.

Som grundbog anvendes: Atul Gawande: Being Mortal – Illness, Medicine, and what matters in the end.

Supplerende oplysninger om undervisningsmateriale kan findes på Absalon.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​​/​​sund.ku.dk/​​kontakt/​​medarbejdere/​​aus-medarbejderoversigt/​​

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Beståelse af kursus opnås på baggrund af godkendt deltagelse i
undervisningen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for eksempler på litteratur og film, som belyser lægens etiske dilemmaer
 • Identificere aktuelle etiske problemstillinger indenfor medicin.
   

Færdigheder

 • Beskrive etiske dilemmaer i film og litteratur om lægevidenskab og reflektere over, hvordan fiktionen kan bidrage til udvikling af egen praksis.
 • Diskutere og vurdere argumenter for forskellige etiske holdninger i lægeetiske dilemmaer og argumentere for egen holdning.
 • Drøfte og perspektivere etiske problemstillinger i kliniske situationer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Total
 • 68

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20079U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Kurset vil typisk blive afholdt som 8 sessioner a 5 timers varighed (typisk kl. 16-21) hver 14. dag.
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
Maks. 100 studerende, medicinstuderende ved Københavns Universitet har fortrinsret.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Kjær   (12-75716b70696d747372696d7a487b7d766c36737d366c73)
Underviser

Kurset er tværfakultært, og der vil derfor være undervisere fra forskellige videnskaber: film- og medievidenskab, filosofi, medicin, litteraturvidenskab, teologi og folkesundhedsvidenskab. Flere foredrag vil blive holdt af læger med speciel indsigt i etiske problemstillinger.
Desuden vil enkelte undervisningsseancer blive varetaget af forfattere eller filminstruktører med særlig indsigt i etiske problemstillinger.

Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students