Kursus i basal og klinisk sexologi

Kursusindhold

Uanset hvilket speciale man som læge kommer i berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret med patienter med seksuelle problemer. De henvender sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer og urologer, og på såvel psykiatriske som somatiske afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og problemer kræve stillingtagen og eventuelt behandling. Både psykiatrisk og somatisk sygdom samt deres behandling medfører ofte seksuelle problemer. Kurset vil give en bred indføring i menneskets seksuelle udvikling og funktion set i et biologisk, psykologisk, socialt og kulturelt perspektiv. 
 

Engelsk titel

Course in Basic and Clinical Sexology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive menneskets seksuelle udvikling, identitet, problemstillinger og diversitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • forklare de mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer
 • redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle problemer 
 • forklare og reflektere over betydningen af at inddrage menneskets seksualitet i lægens arbejde
   

Færdigheder

 • formidle basal information og rådgive om seksuelle problemer
   

Kompetencer

 • initiere en samtale med patienten omkring seksualitet og afdække eventuelle seksuelle gener med respekt for patientens integritet

Forelæsninger, arbejde i mindre grupper, praktiske øvelser og gruppediskussioner

Lærebog: Sexologi. Faglige perspektiver på seksualitet. (Graugaard, Giraldi & Møhl)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Aktiv deltagelse i undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne: 

Viden

 • beskrive menneskets seksuelle udvikling, identitet, problemstillinger og diversitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • forklare de mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer
 • redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle problemer 
 • forklare og reflektere over betydningen af at inddrage menneskets seksualitet i lægens arbejde
   

Færdigheder

 • formidle basal information og rådgive om seksuelle problemer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 15
 • Total
 • 75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20078U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

.
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
Maks. 60 studerende pr. semester, af disse kan ni pladser tilfalde studerende via Åbent Universitet eller meritstuderende, såfremt pladserne ikke er taget af medicinstuderende fra Københavns Universitet.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Annamaria Giovanna Elena Giraldi   (17-6d7a7a6d796d7e756d3a73757e6d7870754c7e7173757b7a743a7077)
Kursusansvarlig: Mette Ewers Haahr, mette.ewers.haahr@regionh.dk
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students