HealthZup, medicin

Kursusindhold

Kurset Health Innovation – HealthZup er en praktisk indføring i Medtech innovationsprocessen, der bygger på Biodesign fra Stanford Universitet. Dette inkluderer klinisk behovsanalyse, markedsanalyse, idégenerering, prototyping, regulering og udvikling af forretningsplan. Forelæsninger bliver givet af forskellige undervisere og inviterede gæsteforelæsere fra sundhedsteknologi-industrien.

De studerende vil arbejde i tværdisciplinære projektgrupper, som udfører feltstudier i kliniske miljøer.

Engelsk titel

HealthZup, Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

 

HealthZup erstatter det almindelige kandidatspeciale for medicinstuderende på perspektivet; Specialistperspektiv med innovation.

 

OBS: Studerende der vil følge andre kurser samtidigt skal være opmærksomme på, hvorvidt der på disse kurser er forbehold for deltagelse i dette forløb. Ved tvivl, kontakt kursusleder Lars Kayser (LK@sund.ku.dk).

Målbeskrivelse

At give den studerende teoretisk og praktisk viden og erfaring med forskellige aspekter af sundheds- og velfærdsteknologi. Efter endt kursus forventes den studerende at have udviklet tværdisciplinære tankegang og kulturel forståelse samt samarbejdsevner. Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Diskutere den kliniske relevans i forhold til de identificerede behov og hvordan målet for prototypen identificeres.
 • Diskutere interessent- og markedsanalysen i forhold til innovationsproduktet.
 • Diskuter sammenhængen mellem observationer, problemidentifikation og behov
 • Forklare udførelsen af en gap analyse, og hvordan denne kan hjælpe til at identificere nye muligheder for løsninger inden for det kliniske område.
 • Forklare hvordan man udvikler needs ranking system.
 • Forklare hvordan man samler og organiserer resultaterne fra en idégenereringssession således de kan præsenteres og analyseres på en betydningsfuld måde (concept mapping).
 • Diskutere hvordan den relevante forretningsmodel kan identificeres ud fra det konkrete produkt og de potentielle kundetyper.
 • Diskutere betydningen af hvilke databaser man bruger til litteratursøgning og hvordan valg af nøgleord og MESH termer kan få betydning for resultatet.

 

Færdigheder

 • Oversætte et problem til en klinisk need statement som er præcist, passende i omfang og uafhængigt af løsningen.
 • Gennemføre en brainstorm session.
 • Udvikle et concept map
 • Udvikle en prototype
 • Udvikle en forretningsplan
 • Gennemføre en relevant litteratursøgning og diskutere fundene i forhold til en given problemstilling.
 • Kunne afdække eksisterende IPR, fx patenter og designbeskyttelse.
 • Kunne gennemføre en litteratursøgning på egen hånd.

 

Kompetencer

 • Demonstrere evnen til at reflektere over egen rolle og praksis i forhold til teambidrag innovationsforløbet.
 • Kritisk forholde sig til resultat af litteratursøgninger og vurdere validitet ud fra viden om anvendte kilder.

 

Forelæsninger, feltstudier og projektarbejde

Opnået 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen i medicin

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelsestid med udgangspunkt i skriftlige rapporter.
En gruppeopgave, én personlig portfolio og ét literature review


Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Krav til indstilling til eksamen

  

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende ChatGPT og lignende teknologier (Large Language Models - LLM) som hjælpemiddel.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at få den maksimale karakter 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Diskutere den kliniske relevans i forhold til de identificerede behov og hvordan målet for prototypen identificeres.
 • Diskutere interessent- og markedsanalysen i forhold til innovationsproduktet.
 • Diskuter sammenhængen mellem observationer, problemidentifikation og behov
 • Forklare udførelsen af en gap analyse, og hvordan denne kan hjælpe til at identificere nye muligheder for løsninger inden for det kliniske område.
 • Forklare hvordan man udvikler needs ranking system.
 • Forklare hvordan man samler og organiserer resultaterne fra en idégenereringssession således de kan præsenteres og analyseres på en betydningsfuld måde (concept mapping).
 • Diskutere hvordan den relevante forretningsmodel kan identificeres ud fra det konkrete produkt og de potentielle kundetyper.
 • Diskutere betydningen af hvilke databaser man bruger til litteratursøgning og hvordan valg af nøgleord og MESH termer kan få betydning for resultatet.

 

Færdigheder

 • Pitche sit produkt.
 • Fremlægge sin prototype og forklare dennes værdi og potentielle markedsmuligheder.
 • Gennemføre en relevant litteratursøgning og diskutere fundene i forhold til en given problemstilling.
 • Kunne afdække eksisterende IPR, fx patenter og designbeskyttelse.

 

Kompetencer

 • Demonstrere evnen til at reflektere over egen rolle og praksis i forhold til teambidrag innovationsforløbet.
 • Kritisk forholde sig til resultat af litteratursøgninger og vurdere validitet ud fra viden om anvendte kilder.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Holdundervisning
 • 33
 • Forberedelse (anslået)
 • 263,5
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Feltarbejde
 • 30
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15130U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
B1 og A2
Mandag formiddag, tirsdag eftermiddag og fredag formiddag
Kapacitet
6 pladser er reserveret til medicinstuderende
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Kayser   (2-6f6e4376787167316e7831676e)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students