Ophold ved udenlandsk universitetshospital

Kursusindhold

Ophold på klinisk afdeling, der er tilknyttet et udenlandsk universitetshospital. Opholdet kan være selvarrangeret, eller der kan ansøges om at komme til udlandet via et af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aftaler.

Formålet med selvarrangeret internationalt klinisk ophold er, at den studerende opnår erfaring med at arbejde med kliniske opgaver på et hospital i et andet land end Danmark. Der er således dels et klinisk uddannelsesmæssigt sigte, hvor den studerende øger sin kliniske viden, færdigheder og kompetencer, men hertil kommer hovedformålet, nemlig internationaliseringsperspektivet, hvor den studerende opnår erfaring med klinisk læring i et andet hospitalsmiljø end det danske. Det dobbelte sigte gør, at det er et krav til den kliniske afdeling, at den er tilknyttet et universitetshospital.

Engelsk titel

Stay at Foreign University Hospital

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (internationalt perspektiv - klinik i udlandet)

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Ophold på afdeling

Flere ophold kan kombineres, men det er en betingelse, at der på samme tid gives forhåndsgodkendelse for hele forløbet svarende til 20 ECTS.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt ophold af 12-14 ugers varighed. Eksakt timetal kan variere, men skal svare til fuldtids klinisk arbejde.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Èn intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Som lægefaglig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • På et andet sprog en dansk overordnet sammenfatte de patoanatomiske og –fysiologiske forhold vedrørende de sygdomme, som afdelingen behandler.
 • Sammenfatte de mest almindelige samarbejdsrutiner mellem sundhedspersonalet på afdelingen.
   

Færdigheder

 • Foretage en relevant og fyldestgørende anamnese og objektiv undersøgelse
 • På et andet sprog end dansk, resumere problemstillingen, opstille tentativ diagnose og differentialdiagnoser
 • På et andet sprog end dansk, foreslå undersøgelses- og behandlingsplan på et indledende niveau
 • Analysere og begrunde en basal fortolkning af parakliniske undersøgelsesresultater.
   

Kompetencer

 • Udvise professionel adfærd i forhold til patienten og de skikke, der gælder i det pågældende land.
 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 444
 • Total
 • 444

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15071U
ECTS
20 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Klinisk ophold i udlandet
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Russell   (15-6e6770673074777575676e6e303233427467696b71706a30666d)
Kontakt studievejledningen på mail vejledning@sund.ku.dk
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students