Kursus i akut patient

Kursusindhold

Kursus i akut patient

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at vurdere den akutte patient og iværksætte initial behandling samt opnå kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling.

Etik og kommunikation

Undervisning i etik og kommunikation samt øvelser i kommunikation.

Engelsk titel

Course in the Acute Patient

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kursus i akut patient

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for akutte medicinske og kirurgiske tilstande
 • Sammenfatte lægens rolle i akut-teamet og påtage sig et selvstændigt ansvar i dette team.
   

Færdigheder

 • Identificere, observere og monitorere akutte tilstande
 • Påbegynde og udføre umiddelbar akut behandling
 • Sætte realistiske grænser for sin egen kompetence
 • Angive principper for visitation og være i stand til at anvende disse i praksis
 • F.eks. på fantom, demonstrere kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling.
   

Kompetencer

 • Selvstændigt give ekstern hjertemassage, udføre hæmostase og ventilere på maske og på tube.
 • Anvende ABCDE-algoritme i behandling
 • Vurdering og stabilisering af den akutte patient.
   

Etik og kommunikation

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Færdigheder

 • Identificere og reflektere over etiske dilemmaer og mulige valg i samtalen
 • Forvalte udvalgte dele af lov om patienters retsstilling i en akut og dilemmafyldt samtale
 • Håndtere en udfordrende samtale med patient, pårørende eller anden professionel, i en akut situation.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning.
Holdundervisning med kommunikationstræning på CAMES.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i akut patient.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Individuel
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusdeltagelsen består af godkendt deltagelse i undervisningen i etik og kommunikation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Èn intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

(Bemærk, nedenstående omhandler kun obligatoriske øvelser i forbindelse med undervisningen i etik og kommunikation).

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Færdigheder, som skal beherskes på CAMES, i forbindelse med undervisningen i etik og kommunikation:

 • Identificere og reflektere over etiske dilemmaer og mulige valg i samtalen
 • Forvalte udvalgte dele af lov om patienters retsstilling i en akut og dilemmafyldt samtale
 • Håndtere en udfordrende samtale med patient, pårørende eller anden professionel, i en akut situation.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 64,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 205
 • Total
 • 271,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15065U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Krag Vogelius   (19-7d758484753e7b8271773e867f77757c79858350827577797f7e783e747b)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students