Eksamen i akut patient

Engelsk titel

Exam in the Acute Patient

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i akut patient.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i akut patient angives under klinisk kursus i akut patient.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter
Prøveformsdetaljer
Stationsbaseret mundtlig eksamen af 45 minutters varighed uden forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Sammenfatte principper for visitation af den akutte patient og være i stand til at anvende disse i praksis
 • Sammenfatte lægens rolle i akut-teamet og påtage sig et selvstændigt ansvar i dette team
 • Redegøre for akutte medicinske og kirurgiske tilstande.
   

Færdigheder

 • Identificere, observere og monitorere akutte tilstande
 • Påbegynde og udføre umiddelbar akut behandling
 • Selvstændigt udføre give ekstern hjertemassage, udføre hæmostase og ventilere på maske og på tube
 • Demonstrere kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling.
   

Kompetencer

 • Sætte realistiske grænser for sin egen kompetence.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,75
 • Total
 • 0,75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15065E
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Krag Vogelius   (19-7169787869326f76656b327a736b69706d79774476696b6d73726c32686f)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students