Eksamen i pædiatri

Engelsk titel

Exam in Paediatrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i pædiatri. Internationale studerende kan aflægge eksamen på engelsk.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i pædiatri angives under klinisk kursus i pædiatri.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve med 25 minutters forberedelse.
Eksaminationen er baseret på to cases.
Første case trækkes forud for forberedelsen. Denne case på en side omhandler et barns sygdomsforløb. Supplerende oplysninger om barnets forløb forelægges for eksaminanden under eksaminationen. Denne del af eksaminationen tager cirka 20 minutter.
Anden case er en video af et barn. Videoen varer 25-30 sekunder og vises op til to gange under eksaminationen. Denne del af eksaminationen tager cirka 5 minutter.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Ud fra en skriftlig case:

Viden

 • Redegøre for de relevante pædiatriske problemstillinger.
   

Færdigheder

 • Identificere de klinisk vigtigste oplysninger i casen
 • Angive et eller flere mulige problemer (diagnoser)
 • Angive en eller flere relevante observationer og kliniske eller parakliniske undersøgelser
 • Angive, hvordan disse skal prioriteres indbyrdes og i forhold til behandling.
 • Angive, om der er behov for akut behandling.
 • Demonstrere, hvordan familie og barn kan informeres og eventuelt rådgives, inklusive med profylakse og opfølgning.
 • Diskutere ætiologi og patofysiologi
 • Vurdere, hvad der ville ske, hvis barnet ikke blev behandlet.
 • Vurdere den forventede behandlingseffekt og en realistisk prognose.
   

Kompetencer

 • Foreslå en eller flere relevante behandlinger.
   

Ud fra en video-case:

Viden

 • Redegøre for de relevante pædiatriske problemstillinger.
   

Færdigheder

 • Angive det primært observerbare, gerne med almindelige ord, samt med relevante fagtermer
 • Angive relevante diagnostiske muligheder
 • Demonstrere, hvordan barnets almentilstand, størrelse i forhold til alder, ernæringstilstand eller psykomotoriske udvikling er, samt hvad man umiddelbart kunne gøre mht. behandling, yderligere undersøgelse eller henvisning. 
   

Kompetencer

 • Foreslå relevante undersøgelser og behandlinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 1

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15063E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se eksamensplan
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Johannesen   (17-6d6876736875316d726b647171687668714375686a6c72716b31676e)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students