Kursus og eksamen i klinisk beslutningslære

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give indblik i, hvordan man skaber evidens i sundhedsvæsenet, og hvordan man træffer beslutninger samt at opnå digitale kompetencer der skal anvendes til brugen af store mængde sundhedsdata.

Baggrund: Mængden af videnskabelig litteratur øges eksponentielt, og samtidig er sundhedsvæsenet underlagt økonomiske begrænsninger. Hvordan finder man frem til, hvad der er viden, hvordan finder man frem til retningslinier for brug af denne viden, og hvordan udmøntes det i praksis?

 

Engelsk titel

Course and Exam in Clinical Decision-making

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (forsker- og specialistperspektiv) 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som formidler

Viden

 • Sammenfatte centrale træk angående grundlaget for kliniske beslutninger
 • Definere pålidelighed og relevans af data
 • Selv kunne finde litteratur og danne beslutningsgrundlag for konkrete spørgsmål
 • Gøre rede for etikkens grundbegreber og beskrive etiske problemer i forskningen
 • Kunne gennemskue komplekse problemstillinger som f.eks. børnevaccination, antibiotikaresistens og medicinering af ældre
 • Kende grundlaget for instrukser, guidelines og pakkeforløb
 • Kende grundlaget for sundhedspolitik og prioriteringer.
   

Færdigheder

 • Diskutere guidelines og prioriteringer.
   

Kompetencer

 • Overskue metoder til og selvstændigt fremfinde viden og kritisk sammenfatning.
 • Opnå digitale kompetencer der giver en forståelse for den teknologiske udvikling og for mulighederne men også de problemstillinger der opstår ved brugen af store mængde sundhedsdata. 

 

 

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning. Kurset er inddelt i fire moduler. De tre moduler holdes alene for lægestuderende, mens det fjerde modul, One Health, holdes for medicin-og veterinærmedicinstuderende sammen.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen i klinisk beslutningslære består af 4 dele, 1 pr. modul:
Modul 1: Skriftlig besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 2: Skriftlig besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 3: Deltagelse i gruppearbejde i One-Health-modulet, der dokumenteres med anførelse af navn og studienummer på Powerpoint præsentationen
Modul 4: Skriftlig besvarelse af case-opgave på 1 side
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen i klinisk beslutningslære består af 4 dele, 1 pr. modul:

Modul 1: Besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 2: Besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 3: Aflevering af powerpoint med en veterinær og en human case for modul 3
Modul 4: Besvarelse af case-opgave på 1 side

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som formidler

Viden

 • Sammenfatte den viden, der præsenteres i det pågældende modul.
 • Vise at hun/han er i stand til selvstændigt at reflektere over denne viden.
 • Give ideer til, hvad man kan gøre i situationer, hvor der mangler viden.
   

Færdigheder

 • Analysere materialet og redegøre for de argumenter, der fremføres.
   

Kompetencer

 • Overskue de fremførte argumenter og nå frem til en begrundet stillingtagen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15053U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
 • Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Oana Ciofu   (6-71656b7168774275777066306d7730666d)
  Modul 3 One Health
 • Charlotte Suetta   (16-6f746d7e787b8080713a7f817180806d4c7e7173757b7a743a7077)
  Modul 4 Den ældre patient
 • Ezio Di Nucci   (4-768b7a805184867f753f7c863f757c)
  Modul 1+2
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students